HASEN VE SAHİH HADİSLERDEN SEÇMELER (29)

e-Posta Yazdır PDF

  224- Ebu Hureyre’den nakledilmiştir. O Resulullah’ın şöyle dediğini zikretmiştir: “Sizden birisi insanlara namaz kıldırdığında kısa yapsın, zira onların arasında hasta, zayıf, yaşlı olabilir. Kendisi için kıldığında istediği kadar uzatsın.” Hadis müttefakun aleyhtir.

  225- Enes bin Malik’ten nakledilmiştir. O dedi ki: Peygamber attan düştü, sağ tarafı incindi. Biz de yanına gidip ziyaret etmeye başladık. Namaz vakti girdi, O bize oturarak namaz kıldırdı. Biz de oturarak kıldık. Namazı bitirince şöyle dedi: “İmam kendisine uyulsun diye imam olmuştur. O tekbir aldığı zaman, siz de alın; secde ettiğinde, siz de edin; başını kaldırdığında, siz de kaldırın; Semiallahu limen hemideh dediği zaman, siz de Rabbena lekel hamd deyin; oturarak kıldığında siz hepiniz de oturarak kılın.” Hadisi Müslim kitabında zikretmiştir.

NAMAZ

  226- Ebu Hureyre’den nakledilmiştir. Bir adam camiye girdi. Resulullah da mescidin bir kenarında oturuyordu. (O adam) namaz kıldı, selam verdi. Resulullah ona “selam sana olsun, dön, namazını kıl, zira sen namazını kılmadın,” dedi. Adam döndü, namazını kıldı. Sonra geldi, selam verdi. Resulullah da “selam sana olsun, dön namaz kıl, zira sen namaz kılmadın,” dedi. Üçüncüsünde, yahut daha sonra geldiğinde, namazı bana öğret ya Resulallah, dedi. Resulullah dedi ki: “Namaza kalkmak istediğin zaman, abdestini tam yap; sonra kıbleye dön, tekbir al; sonra Kur’an’dan kolayına gelen yerlerden oku; sonra rüku yap, ta ki azaların sükunete ersin; sonra başını kaldır, dimdik dur, sonra secde yap, ta ki uzuvların secdede sakin olsun. Sonra başını kaldır, otur, uzuvların yine sakin olsun; sonra secde yap, secdede uzuvların sakin olsun.” Başka bir rivayette, “sonra kalk, ayakta dimdik dur, sonra diğer bütün namazlarında da böyle yap.” Hadis müttefakun aleyhtir.

  227- Ebu Humeyd es-Saidi’den nakledilmiştir. O, Resulullah’ın ashabından bir grubun içinde bulunduğu sırada dedi ki: Ben Resulullah’ın namazını en iyi bilen kimseyim. Resulullah’ı gördüm, tekbir alıyordu, ellerini omuzlarının hizasına ulaşıncaya kadar kaldırırdı. Sonra rükû yaptığı zaman elleriyle dizleini tutardı, sırtı başıyla aynı seviyede olurdu. başını kaldırdığı zamandimdik dururdu, azaları sakin olurdu. Secdeye gittiğinde ellerini yere kordu ve öylece sakin olurdu. Ellerini yere koyarken yere döşemezdi. Ellerini yummazdı. Parmaklarının uçları kıbleye doğru kılardı. Oturduğu zaman iki rekatın sonunda sola ayağının üzerine otururdu, sağ ayağını dikerdi. Son rekata geldiğinde sol ayağını öne doğru çeker, diğerini dikerdi ve yere otururdu. Hadisi Buhari nakletmiştir.

  228- Ebu Hureyre’den nakledilmiştir. O dedi ki: Resulullah şöyle buyurdu: “Allahu Teala sizden birinin namazını, abdestini bozup yeniden abdest alıncaya kadar kabul etmez.” Hadis müttefakun aleyhdir.

  229- İbn Ömer, den rivayet edilmiştir. O,Rasulullah ın şöyle dediğini nakletmiştir. Sizden kim elbisesini kibir maksatıyla  yerde sürütürse  kıyamet gününde Allah Taala  Ona  rahmet nazarıyla bakmaz. Ümmü  Seleme dedi ki Ya Rasulallah, Kadınlar eteklerini Peygamber dediki bir karış daha uzatırlar. Ümmü Seleme  dedi ki  bu takdirdede topukları açık kalır. Peygamber  bir zira uzatırlar  daha fazla uzatmazlar. Hadisi Nesai ve Tirmizi  rivayet etmişlerdir.