HASEN VE SAHİH HADİSLERDEN SEÇMELER (28)

e-Posta Yazdır PDF

CAMİLER

  199- Hz.Aişe validemizden nakledilmiştir. O dedi ki: Evlerde birer mescid yapın ve o mescidleri temizleyin, güzel koku sürün. Hadisi Ebu Davut rivayet etmiştir.

  200- Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir. O Resullullah’ın şöyle dediğini nakletmiştir: “Allah yahudileri öldürsün, zira onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler.” Hadis müttefakun aleyhtir.

  201- Yine Ebu Hureyre’den nakledilmiştir. O Resulullah’ın şöyle dediğini zikretmektedir: “İnsanlar camilerde kendilerini övmeye koyuluncaya kadar kıyamet kopmaz.” Hadisi Ebu Davut kitabına almıştır.

  202- Ebu Said el-Hudri’den rivayet edilmiştir. O Resulullah’ın şöyle dediğini zikreder: “Bineklerinizi üç camiye gitmek için hazırlayın, onlar da Mescid’ül Haram, Mescid’ül Aksa, bir de benim şu mescidimdir.” Hadis müttefakun aleyhtir.

  203- Ebu Hureyre’den  nakledilmiştir. O dedi ki: Resulullah şöyle buyurdular: “Bir kimse camiye bir şey için gelirse, hak ettiği niyet ettiğidir.” Hadisi Ebu Davut rivayet etmiştir.

  204- Amr ibn Şuayb’den, o da babası, dedesinden nakledilmektedir. Dedi ki: Resulullah mescidlerde şiir okumayı, alışveriş yapmayı yasak etmiştir. Ve yine Cuma günü namazdan önce insanların omuzlarından atlayarak ileri gitmeyi de nehyetmiştir. Hadisi Ebu Davut ve Tirmizi kitaplarına almışlardır.

  205- Ebu Hureyre’den nakledilmiştir. O Resulullah’ın şöyle dediğini zikreder: “Mescidde bir şey satanı veya alanı gördüğünüz zaman şöyle deyin, Allah ticaretini bereketli kılmasın. Kaybettiği bir şeyi arayanı gördüğünüz zaman, Allah sana buldurmasın, deyin.” Hadisi Tirmizi, Darimi, İbn Huzeyme zikretmişlerdir.

  206- Hakim ibn Hizam’dan nakledilmiştir. O dedi ki: Resulullah camide …………… mescidde şiir söylemeyi, had cezası tatbik etmeyi yasaklamıştır. Hadisi Ebu Davut Sünen’inde zikretmiştir.

  207- Muaviye Tebni Gurrete babasından nakletmiştir. O dedi ki: Resulullah şu iki bitkiyi yemeyi yasakladı. Onlar, soğan ve sarımsak. Ve dedi ki: “Onları yiyen camilerimize yaklaşmasın.” Ve yine dedi ki: “İlla da yemek istiyorsanız onları pişirip yiyin.” Hadisi Ebu Davut kitabında zikretmiştir.

  208- Cündüb’ten nakledilmiştir. O Resulullah’ın şöyle dediğini işittim, demiştir: “Dikkat edin, sizden öncekiler Peygamberlerinin ve salih kimselerin kabirlerini cami edinirlerdi. Dikkat edin, kabirleri mescit edinmeyin. Ben bunu size yasaklıyorum.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.

  209- İbn Ömer’den nakledilmiştir. Dedi ki, Resulullah şöyle buyurdular: “Bazı namazlarınızı evlerinizde kılınız. Evlerinizi kabir durumuna koymayınız.” Hadis müttefakun aleyhtir.

  210- İbn Abbas’tan nakledilmiştir. O Resulullah’ın şöyle dediğini nakletmiştir: “Ben camiler için çok masraf yapılmasını istemiyorum. Sade olmasını talep ediyorum.” İbn Abbas dedi ki: Yahudi ve Nesara gibi süslemeyin. Hadisi Ebu Davut zikretmiştir.

  211- Büreyde’den rivayet edilmiştir. O Resulullah’ın şöyle dediğini zikretmiştir: “Karanlıklarda camilere gidenlerin kıyamet günü tam bir nur ile aydınlatılacaklarını müjdele.” Hadisi Tirmizi ve Ebu Davut eserlerinde zikretmişlerdir.
  212- Ebu Zerr’den rivayet edilmiştir. Peygamberimiz buyurmuşlardır ki: “Bana ümmetimin iyi ve kötü amelleri gösterildi. Amellerinin en güzelinin insanlara eziyet veren şeyin yoldan kaldırılması, en kötü amellerinin ise mescitlere burnun sümkürülmesinin örtülmeyip görünmesidir.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.

  213- Ebu Hureyre’den nakledilmiştir. O Hz.Peygamber’in şöyle dediğini zikretmiştir: “Bir kimsenin cemaatle namaz kılması, evinden kılmasından veya başka bir yerde kılmasından yirmibeş kat fazladır. Bu şöyle olur; o kişi abdest aldığında abdestini güzel yapar, sonra mescide gelir, oraya gelmesi sadece namaz kılmak içindir, bir adım attığında bir derece yükseltilmiş olur, bir hatası affedilmiş olur, namaz kıldığında, namaz kıldığı yerde bulunduğu sürece melekler ona salat ederler. Şöyle derler; Allah’ım buna rahmet et. Sizden biri namaz kılmayı beklediği müddetçe namazda sayılır.” Müslim’in rivayetinde şu ilave vardır: “Allah’ım, eziyet etmedikçe, abdestini bozmadıkça onu mağfiret et, onun tevbesini kabul et.” Hadis müttefakun aleyhtir.

  214- Ebu Üseyd’den nakledilmiştir. O Resulullah’ın şöyle dediğini zikretmiştir: “Sizden biri camiye girmek istediği zaman, Allahummeftehli ebvabe rahmetike, camiden çıktığı zaman da, Allah’ım senden fazilet ve lütfunu isterim, desin.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.

  215- Ebu Katadete’den nakledilmiştir. Resulullah’ın şöyle dediğini zikretmiştir: “Sizden biri camiye girdiği zaman, oturmadan iki rekat namaz kılsın.” Hadis müttefakun aleyhtir.

  216- Kaab ibn Malik’ten nakledilmiştir: “Resulullah seferden kuşluk vakti dönerdi, döndüğünde ilk önce mescitten başlar, orada iki rekat namaz kılar, sonra orda otururdu.” Hadis müttefakun aleyhtir.

  217- Ebu Hureyre’den nakledilmiştir. Resulullah şöyle demiştir: “Bir kimse başka birinin mescitte bir şey aradığını duyarsa, Allah sana buldurmasın desin, zira mescitler kayıpları bulmak için yapımış değildir.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.

  218- Ebu Hureyre’den nakledilmiştir. Resulullah demiştir ki: “Beldelerin en güzeli camiler, en kötüsü de ticaret yapılan yerlerdir.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.

  219- Hz.Osman’dan rivayet edilmiştir. O dedi ki, Resulullah şöyle buyurdular: “Bir kimse Allah için bir cami yaparsa, Allah da onun için cennette bir ev yaptırır.” Hadis müttefakun aleyhtir.

  220- Ebu Hureyre’den nakledilmiştir. O Hz.Peygamber’in şöyle dediğini nakleder: “Bir kimse sabahleyin veya öğleden sonra camiye giderse, Allahu Teala onun için her sabah ve öğleden sonra için cennette misafir olacağı bir yer hazırlar.” Hadis müttefakun aleyhtir.

  221- Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir. Dedi ki, Resulullah şöyle buyurdular: “Ben diğer Peygamberlere nisbetle altı özellikle üstün kılındım. Bunlar da şunlardır: bana cevamiül-kelim (az kelime ile çok manaları ifade etmek) verildi; düşmana korku salmakla yardım olundum; bana ganimetler helal kılındı; yeryüzü benim için temiz sayıldı ve mescit kılındı; ben bütün insanlara peygamber gönderildim ve peygamberlerin de sonuncusu oldum.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir. 

  222- Zeyd bin Sabit’ten nakledilmiştir. Dedi ki: “Sizden birinin evindeki namazı, bu mescidim hariç, camide kıldığı namazdan daha üstündür. Ancak farzlar böyle değildir.” (yani farzları camide kılmak daha üstündür.) Hadisi Ebu Davut rivayet etmiştir.

  223- Cabir’den rivayet edilmiştir. Peygamber’imiz buyurmuşlardır ki: “Bu mescidimde kılınan namaz, başka yerde kılınan namazdan bin kat daha üstündür. Ancak Mescid’ül Haram müstesna. Mescid’ül Haram’da kılınan namaz ise diğerlerinden yüzbin kat üstündür.” Hadisi İmam Ahmet ve İbn Mace zikretmişlerdir.