Hasen ve Sahih Hadislerden Seçmeler (18)

e-Posta Yazdır PDF

            Mucizeler (devamı)           

            96- İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Cehennem ehlinin en hafif azab görecek olanı Ebu Talip’tir. Ona ateşten takunya giydirilir de bunun tesiriyle beyni kaynar.” Hadisi, Buhari Sahih’inde zikretmiştir.


            97- Abdullah b. Mesud’ un Hz. Peygamber’den nakline göre; Bir adam, Hz. Peygamber’e hangi günah Allah’ın yanında büyük günahlardandır? diye sormuş, Hz. Peygamber de “Seni Allah’ın yarattığını bildiğin halde O’na ortak koşmandır. Adam dedi ki -- Sonra hangisi? Hz. Peygamber buyurdu ki -- Seninle birlikte yiyeceği için çocuğunu öldürmendir. Sonra hangisi? diye sordu. Hz. Peygamber de – Komşunun karısıyla zina etmendir. Allah Teâlâ bunun doğruluğunu teyid için şu ayeti kerimeyi inzal etmiştir. “Onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Haksız yere adam öldürmezler ve zina etmezler.” Furkan, 98.  Hadis, muttefekun aleyhtir.

            98- Ebu Hureyre’nin naklettıği bir hadiste, Hz. Peygamber şöyle buyurdular. “Kuşkusuz Allah Teâlâ,  amel etmedikçe yahut konuşmadıkça hatırından geçen vesveseden dolayı günah yazmaz.” Hadis, muttefekun aleyhdir.

            99- İbn Ömer’den rivayet edilmiştir. Rasulullah buyurmuştur ki “Kim yemin ederse Allah’a adına yemin etsin. Kureyş, babaları adına yemin ederdi. Siz babalarınız adına yemin etmeyin.” Hadisi Müslim kitabın almıştır.