Hasen ve Sahih Hadislerden Seçmeler 21

e-Posta Yazdır PDF

Mucizeler (devamı)

110- Büreyde’den rivayet edilmiştir: Resulullah şöyle buyurdu: “Bir kimse ben İslam’dan beriyim derse, eğer yalancıysa söylediği gibidir, eğer dediğinde doğru ise sadık mü’min olarak İslam’a dönemez.”Hadisi Ebu Davut, Nesai, İbn Mace sünenlerinde zikretmişlerdir.

111- Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir: O dedi ki Resulullah şöyle buyurmuşlardır: “Bir kimse benim dostuma düşmanlık ederse, ben ona harp ilan ederim. Kulum farz ibadetleri yapmakla bana yaklaştığı gibi başka bir şeyle yaklaşmamıştır. Kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşır, ta ki ben onu severim. Onu sevdiğim zaman onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey istediği zaman onu mutlaka veririm. Bir şeyden de sığınırsa ben onu korurum. Yaptığım bir şeyden geri adım atmam. Mutlaka onu yaparım. Kulum ölümü kerih görünce ben de kötü ölümü kerih görürüm.” Hadisi Buhari rivayet etmiştir.

112- Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir: Resulullah’a insanı en çok hangi şey cennete sokar diye soruldu. Buyurdu ki : “Allah’tan korkmak ve güzel ahlaklı olmak.” Yine Resulullah’a en çok ne cehenneme sokar diye soruldu. Buyurdu ki: “yediği haramlar, zina ve fuhşiyat.” Hadisi Tirmizi rivayet etmiştir.

113- Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber buyurdu ki: “İnsanoğlu helallerin sınırını aşarsa mutlaka haramlara düşmüş olur. Gözlerin zinası bakmaktır. Kulakların zinası işitmektir. Dilin zinası konuşmaktır. Ellerin zinası tutmaktır. Ayakların zinası yürümektir. Kalp bunları arzu ve temenni eder. Bundan sonra haramlar işlenmiş olur.” Müslim rivayet etmiştir.

114- Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir: Resulullah şöyle buyurdular: “İnsan öldüğü
zaman amelleri sona erer. Üç şey müstesna: sadaka-i cariye (devam eden sadaka),
kendisi ile faydalanılan ilim, kendisine dua eden salih evlat.” Hadisi Müslim kitabına almıştır.

115- Ebu Tufeyl’den rivayet edilmiştir. Dedi ki: Hz. Ali’nin yanında idim, bir adam geldi,
dedi ki: Resulullah sana ne sır söyledi? Hz. Ali kızdı ve insanlardan gizleyip bana söylediği
bir şey yoktur, ancak şu dört kelimeyi söylemiştir. Adam: onlar nedir Ey emire’l-müminin dedi.
“Anne babasına lanet edene Allah lanet eder. Allah’tan başkası adına kesene Allah
lanet eder. Bid’at çıkarana Allah lanet eder. Yerin sınırlarını değiştirene de Allah lanet
eder.” Hadisi Müslim kitabına almıştır.

116- Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir: O Resulullah’ın şöyle dediğini işitmiştir: “Sizden
bir şeyi yasakladığım zaman ondan kaçının, size bir şey emrettiğim zaman gücünüz
yettiği kadar o emri yerine getirin. Sizden önceki ümmetler peygamberlerine çok
soru sorduklarından dolayı helak olmuşlardır.” Hadisi, Müslim rivayet etmiştir.