Sahih ve Hasen hadislerden Seçmeler (17)

e-Posta Yazdır PDF
MUCİZELER (devamı)

90-Enes b. Malik’ten şöyle bir rivayet vardır. Benden sonra onu işitip size söylemeyecekleri hadisi, size anlatmayayım mı dedikten sonra şöyle söylemiştir: Rasulullah (S.A.V) şöyle buyurmuştur. “İlmin kalkması, cehaletin ortaya çıkması, zinanın yaygınlaşması, içkinin içilmesi, erkeklerin azalıp kadınların çoğalması, hatta elli kadına bir erkeğin koruyucu ve gözetleyici olması, kıyamet alametlerindendir.” Hadisi, Müslim kitabına almıştır.

9l-Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir:  Rasulullah şöyle buyurmuştur. “Hiçbir Peygamber yoktur ki kendisine verilen mucizelere, insan iman etmiş olmasın. (Yani mutlaka iman eder.) Ancak Allah, bana verdiği Kur’an gibi bir vahyi, hiçbir Peygambere vermemiştir. İşte bu nedenle, kıyamette en çok ümmeti olan kişinin ben olacağımı ümit etmekteyim.” Hadis, muttefekun aleyhtir.

 92- Abdullah b. Mesud’dan rivayet edilmiştir. Bir adam geldi de şöyle dedi “Ya Rasulallah,  Ben bir kadına  cinsi münasebet hariç  her çeşit  münasebette bulundum. Bunun üzerine Allah Teala  şu ayeti  inzal etti. “ Gündüzün   iki tarafında (sabah-öğle-ikindi)  ve  gecenin de (gündüze)  yakınında (akşam-yatsı) namaz kıl. Şüphesiz, iyilikler kötülükleri giderir.” Hud, 114.”  Bu  hadisi,   Buhari  ve İbn Hibban  kitaplarına almışlardır.

93-Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah şöyle buyurmuşlardır: “Mümin kişinin sıhhat halinde ve hayatta iken yaptığı güzel amel ve sadakalar, dünya hayatında olduğu gibi ölümünden  sonra da hayırlı amel olarak devam edecektir: Öğrettiği ve neşrettiği ilim, geriye bıraktığı salih evlat, varislerine bıraktığı Mushaf  (dinî eserler), yaptırdığı mescid, sulama tesisleri (baraj ve su kanalları), malından verilen sadakalar.”  Hadisi İbn Mace ve Beyhaki rivayet etmişlerdir.
 
94- Esma b. Yezid, Rasulullah’tan şu hadisi rivayet etmiştir: “Kıyamet günü insanlar, aynı  toprak parçası üzerinde toplanacaktır. Nida eden, şöyle nida edecektir: --Nerede yanlarını yataklarından uzaklaştıranlar. (Yani yataklarda yatmayıp ibadet yapanlar). Bu işi yapanlar vardır ama sayıları oldukça azdır. Onlar hesaba çekilmeksizin Cennete girerler. Bunlardan sonra ise diğer insanların hesaba çekilmeleri emredilir.”  Hadisi, Beyhaki rivayet etmiştir.

95- Enes b. Malik’ten rivayet edilmiştir. O, Rasulullah’ın şöyle söylediğini nakleder: “ Kıyamet günü dünya ehlinden en çok nimete sahip olan fakat aynı zamanda cehennemlik olan  kişi getirilir ve o ona şöyle sorulur: --Ey insanoğlu! Hayatında hiç nimete sahip oldun mu? –O da der ki,--Hayır, vallahi Yarabbi, hiçbir nimete sahip olmadım. İnsanlardan dünyada en çok sıkıntıya maruz kalan aynı zamanda cennetlik olan kişi getirilir. Ona sorulur ki -- Ey ademoğlu  hayatında  hiç sıkıntı gördün mu?  O adam der ki  --Hayır, vallahi Yarabbi,  hiç sıkıntı görmedim.”  Hadisi, Müslim kitabına almıştır.