Hasen Ve Sahih Hadislerden Seçmeler (20)

e-Posta Yazdır PDF

104- Ebu Musa’dan rivayet edilmiştir. O demiştir ki “Ben Allah’a yemin ederde başkasını ondan daha hayırlı görürsem, yeminimin kefaretini
verir, hayırlı olanı yerine getiririm.” Hadis müttefekun aleyhdir.

105- Ebu Hureyre’den Hz. Peygamber’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Babalarınıza yemin etmeyiniz. Analarınıza da yemin etmeyiniz. Allah’a
ortak koşmayınız ve Allah’a doğru olarak yemin ediniz. Hadisi Ebu Davut ve Nesai Sünenlerinde zikretmişlerdir.

106- İbn Ömer’den rivayet edilmiştir. Resulullah buyurdu ki: “Kim Allah’tan gayrisine yemin ederse o Allah’a ortak koşmuştur.” Hadisi Tirmizi rivayet etmiştir.

107- Abdullah, babası Büreyde’den naklettiğine göre: Resulullah “Emanete yemin eden bizden değildir.” buyurdu. Yani emaneti de Allah’ın isimleri gibi telakki edip yemin etmek bizim yolumuz değildir. Hadisi Ebu Davut rivayet etmiştir.

108- Yine Abdullah’ın babası Büreyde’den rivayet edildiğine göre Resulullah: “Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez.” Orada bulunan bir adam dedi ki: Bir kimse elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını severse bu kibirden sayılır mı? Peygamber buyurdu ki: “Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları aşağı görmektir.” Hadisi Müslim rivayet etmiştir.

109- Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir: Resulullah şöyle buyurdular: “Üç kimse var ki kıyamet gününde Allah onlara rahmet nazarı ile bakmaz. Onlar için elim azap vardır. Onlar: zina eden ihtiyar, yalancı idareci ve kibirlenen fakir.” Hadisi, Müslim rivayet etmiştir.