Ruhlar Alemi

e-Posta Yazdır PDF

Ruhlar alemi öyle bir alemdir ki, emrin işareti oraya döner. İlahi emirlerin sırlar hazinesinden açığa çıktığı yer orasıdır. Ruhani olan gizlenme hali, ilahi emirler orada açığa çıktıktan sonra zail olur ve idrak olunan açık sebep şekline bürünür. Hicap sahipler, bu gözle görünen zahir sebeplerle yetinirler. Fakat ehl-i nur diye vasıflanan kişiler, sebeplerin içinde sarmalanmış manevi işaretleri sebep olark görürüler. Sadece görünen zahiri sebeplerle yetinmezler.


Bazen batıl yolda olan riyazat sahipleri vardır ki, bunlar "cem-i himmet" makamına kadar yükselmişlerdir. Kendilerinden cem-i himmet alametleri bile zuhur eder. Çünkü ruhda buna karşı bir hazırlanma söz konusudur. Bundan dolayı bu kimseler, ruhlar aleminde hakimiyet kurdurlarını sanırlar. Heyhat! Hakikatte onlar, bu işten çok uzaktadırlar.


Eğer durum bunları iddia ettikleri gibi olsaydıi onların himmetleri hiç zorlanma olmaksızın meydana gelir ve vaki olan gizli işaretlerin sırlarına mutalli olabilme özelliğine sahip olurlardı


Halbuki bu sadece Ümmet-i Muhammed'in havasından olup ruhani yönden terakki eden kişilere verilen sırdır.


Ey ruhlar aleminin yiğitleri! Ey ehl-i gayb! Ey kılavuzlar ve yol gösterenler! Ey havass ve avam, hepiniz can kulağıyla dinleyiniz. Burada boş hiçbir şey yoktur. Bunlar yüce aklın kulağı ile  dikaktlice dinlemek ve kalb-i  selim ile düşünmek gerekir.


Şimdi siz öyle bir yerdesiniz ki, orayı rahmet bulutları kaplamıştır. Vaad olunan bereket ve nimetler oraya dizilmiştir. Siz öyle bir divanda bulunuyorsunuz ki, oranın askerleri gayp aleminden gelmiştir. İşler semavi nazlanmalardan ibarettir. Bu divanın hakimi, rabbani tesirlidir. O'nuın emirlerine hiç bir kimsenin müdahalesi yoktur.


Seyyid Ahmed er-Rufai (k.s) Hazretlerinden