Seyyid Ahmed er Rufai Hazretleri

e-Posta Yazdır PDF

Kur’an’ın Bazı  Hikmetleri


        27. Hak olan her şeyde birleşmek ve hak olduğu için Allah Teâla’ya ve ayetlerine sımsıkı bağlanmak: Ayet-i Kerime de Allah Teâla: “ Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Tefrikaya düşmeyin”1 buyurmaktadır.

        23. Hz. Peygambere niyabeten her zaman ve mekânda Müslümanlardan bir grubun öncülük edip insanları, Allah’ın dinine yardım etmeye çağırması ve onları hayra teşvik edip iyiliği emr ve kötülükten sakındırması: Bu durum şu ayet-i kerime de işaret edildiği gibi onların kurtuluşuna vesiledir: “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” 2

        24. Darlık ve bolluk anında Allah yolunda infak etmek, öfkeyi yenmek ve insanları affetmek: İşte bunlar kendisine itaat ve ittiba edilen Hz. Peygamber’in (s.a.v) ve Allah dostlarının hasletlerindendir. Bu hususu şu ayet-i kerime beliğ bir şekilde açıklar: “ O takva sahipleri ki, darlıkta da bollukta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. 3

        25. Bir kötülük yaptığında kulun Allah’ı hatırlaması: Bu durum, onun günaha düşmesine engel olur. İşlediği günaha istiğfar etmesini ve günahta ısrar etmemesini sağlar. İşte bu günahtan sıyrılarak yapılan bir tövbedir. Bu tövbenin akabinde mağfiret ve cennet vaadedilmiştir.

        “Onlar bir kötülük yaptıkları ve de nefislerine zulmettikleri zaman, hemen akabinde Allah’ı anarlar ve günahlarından istiğfar ederler. Günahları Allah’tan başka kim mağfiret edebilir? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rablerinin mağfireti ve altından ırmaklar çıkan, içinde ebedi kalacakları cennettir. 4

        26. Her zaman Allah’ın emirlerini yerine getirmek ve O’nun dinini yücelterek şükür sütununu yükseltmek: Fakat bu işi başkalarını hesaba katmadan (Yani diğer insanlar bu görevi yapmasalar bile) yerine getirmek şart koşulmuştur. İşte bu tam ve mükemmel şükre karşılık, Allah’ın feyz ve keremi, bol bol yağar. Ayet-i kerimede: “Muhammed (s.a.v) ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi ölür ya da öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.”5 Buyurulmuştur.

        27. Kaba ve katılığı terk edip hataya düşen Müslümanları affetmek ve onların mağfireti için dua etmek, ehil olan kişilerle istişare etmek, Allah’a tevekkülle birlikte bütün işlerde gerekli cehd ve gayreti yerine getirmek: Bu konuyu şu Ayet-i Kerime açıklamaktadır: “Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet. Bağışlanmaları için dua et. (Umuma ait) işlerde mü’minlerle istişare et. Artık kararını verdiğin zaman da Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine sığınanları sever.” 6

        28. İnsanların birbirlerini korkuttuğu anda, vera sahibi kimsenin kalbinde iman ve güvenin sağlamlaşması, güzelce sebat edip himmetini yüce tutması, gerekli tedbirleri aldıktan sonra Allah’a tevekkül ederek hüsn-i mukabelede bulunması: İşte bu sağlam bir imanın gereği ve Allah’ın kitabında indirdiği emirlerin özüdür. Allah’ın ütuf ve nimetleri işte bu güzel vasıflara sahip olan kimselere va’dedilmiştir. Onlara herhangi bir kötülük isabet etmez. Çünkü Allah’ın rıza örtüsü onları kaplamıştır. Allah Teala: “Bir kısım insanlar, müminlere, düşmanlarınız size karşı toplandılar, aman sakının onlardan dediklerinde, bu onların imanlarını bir kat daha arttırmış ve Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” demişlerdir. Bunun üzerine kendilerine hiç bir fenalık dokunmadan, Allah’ın nimet ve keremiyle geri geldiler. Böylece Allah’ın rızasına uymuş oldular. Allah büyük kerem sahibidir.”7  Buyurmaktadır.

        29. Cimrilikten sakınmak: Çünkü cimrilik, himmeti azaltır, imanı zayıflatır. Onları kendilerinin aleyhine olacak bir tedbire yöneltir ki, ayet-i kerime de: “ Allah’ın kereminden kendilerine verdiklerini infak etmede cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o kendileri için hayırlıdır; tersine bu onları n için çok fenadır. Cimrilik ettikleri şeyde kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”8 Buyurmuştur.

        30. Eziyetlere karşı sabretmek: Çünkü sabır işlerin en kıymetlisi ve kulu Cenab-ı Hakk’a yaklaştıracak en sağlam yodur. Ayet-i Kerimede: “Andolsun  ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden bir çok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz, muhakkak ki bu işlerin en değerlisidir.”9  Buyurulmuştur. Ey Arif kişi! İyi bil ki münafık, kafirin süt kardeşidir. Aynı kaynaktan içerler ve kendilerinden aynı şeyler südur eder. O halde sen onlardan gelen eziyetlere sabret ve onlara karşı Allah’tan yardım  dile.

            Onlara, sana yaptıkları amellerle muamele et. Allah’tan kork. Sabrına karşı mükafatını mutlaka göreceksin. Bu konuda şu ayet-i Kerime varid olmuştur: “Onlar ki hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar benim yolumda eziyete uğradılar çarpıştılar ve öldürüldüler. Andolsun ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat, Allah tarafındandır. Şüphesiz mükafatın en güzeli Allah’ın katında olandır.”10
..............................
1)-Al-i İmran 3/103
2)- Al-i İmran 3/104
3)- Al-i İmran 3/134
4)- Al-i İmran 3/135-136
5)- Al-i İmran 3/144
6)-Al-i İmran 3/159
7)- Al-i İmran 3/173
8)Al-i İmran 3/180
9)- Al-i İmran 3/186
10)- Al-i İmran 3/195