Seyyid Ahmed er Rufai Hazretleri

e-Posta Yazdır PDF

   ALLAH’IM! Gönlüm sana âyân.ben Sana hasretim.Sen ise,cûd  sahibi olmakla bilinir ve kerem sahibi olarak vasıflanırsın!

   Allah’ım! Sevdiklerinden Sana çok yakın olanların (tek) dostu, Sen’sin! Saf ve temiz kullarından korkanların sığınağı, Sen’sin! Velîlerinden Sen’i özleyenlerin can yoldaşı, Sen’sin!

   Allah’ım! Âriflerin kalplerine koyduğun marifetin, ne de tatlı! Seni zikredenlerin damağında kalan zikrinin tadı, ne de hoş! Âşıklarının gönüllerinde saklı sevgin, ne de güzel!

   Allah’ım Sen, ümit edenlerin ümidini suya düşürmeyesin! Hak yolunun yolcularının hâlleri, Sana gizli kalmaz. Sana yönelenlerin ricası, geri çevrilmez!

   Allah’ım! Sen’den yine Sana nazar ettiğim vakit, Sen benim sevincim olursun! Sen’de (yine) Sen’inle yetindiğim vakit, bana yeten Sen olursun! Sen’den (yine) Sana misafir olduğum vakit, Sen benim can yoldaşım olursun

   Allah’ım! Merhamet et, beni kendinden ayırma ve Sen’siz bırakma! Benim yalnızlığım, Sen’sizliktir! Ey en hayırlı dost ve can yoldaşı! Ey en hayırlı arkadaş ve yoldaş! Beni, Sen’den (yine) Sana götür

   Allah’ım! Kalbime lütufta bulunacaksan bu lütufların en kıymetlisi olan Sen’den hayâ etmek  olsun! Dilimdeki en tatlı söz Seni övmek olsun! Bana en güzel gelen an, Seninle kavuşma ânı olsun!

   Allah’ım!İçinde Senin zikrin bulunmayan kalp, ne kadar yalnızdır!İçinde Senin korkun bulunmayan kalp, ne kadar haraptır! İçinde Senin sevgin bulunmayan kalp, ne kadar mutsuzdur!
   Allah’ım! Sen’in ülkende, Sana olan gurbetimi ve kullarının arasındaki yalnızlığımı yine Sana şikâyet ediyorum!

   Allah’ım! Sen’den gayrı bir muradımız, amacımızı ve ihtiyacımız yok!

   Allah’ım! Sana yalvarmak bu kadar tatlı ise, kim bilir Sana kavuşmak ne kadar tadıdır!

   Allah’ım! Bu, benim şükrüm, hatta şükrümüz şükrüdür.

   Allah’ım! Bu, benim sevincim, hatta sevindiğime sevinmemedir. 

   Allah’ım! Bu benim sevgim, hatta sevgimden taşan sevgimdir

   Allah’ım! Sana olan yakınlığımla, beni mahlûkatından uzaklaştır. Senin hakkında sahip olduğum marifetle, beni Sen’den başkasına yalvarmaktan koru!

   Allah’ım! Sen’den başkasının zikrini, nasıl dilime dolarım? Sen’den gayrisinin sûretiyle, nasıl gözümü boyarım! Sen’den başkasının sevgisiyle, nasıl kalbimi oyalarım! Ben, artık Sen’den başkasını tanımam.

   Allah’ım! Sen benim dostum iken, ben kimi öveyim? Sen benim arzum iken, ben kimi isteyeyim? Ey herkesçe tanınanların ve anılarının en hayırlısı! Sen’i tanımanın verdiği dostlukla beni şereflendir. Ey Efendim, Sen’i tanıdıktan sonra başkasının dostluğuyla beni zelil etme.

   Allah’ım! Sen tanıyan kişinin, sen’den gayriye nasıl tenezzül ettiğine şaşarım!

   Allah’ım! Sana dost olan kişinin, Sen’den gayriden nasıl kaçmadığına şaşarım!

   Allah’ım! Seni isteyen kişinin, Sen’den gayriden nasıl istediğime şaşarım!

   Allah’ım! Şu fena diyârında Sen’le olmanın sevinci böyleyse, bekâ diyârında Sen’le olmanın sevinci kim bilir nasıldır!
   Allah’ım! Hizmet elbiseleri altında Sen’le olmanın sevinci böyleyse, nimet elbiseleri altında Sen’le olmanın sevinci kim bilir nasıldır!

   Allah’ım! Muhabbetin bu kadar tatlı ise, Sen’i olmanın sevinci kim bilir nasıldır!

   Allah’ım! Dostluğun bu kadar tatlı ise2 Sana misafir olmanın tadı acaba nasıldır!

   Allah’ım! Sen’inle mutlu olamayan kimse, ne ile mutlu olabilir!

   Allah’ım! Beni, muhabbet kadehinden sarhoş oluncaya kadar içirdin. Şevkin beni yakıp kül etti, muhabbettin ise beni öldürdü.

   Allah’ım! Bana muhabbetini tattırdın, vuslatını da tattır!

   Allah’ım! Senin, beni umutları yıkılmış bir halde reddetmeyeceğin hususunda çokça hüsn-i zannım var. Sana olan bu zannımı boşa çıkarma, ey ma’ruf olmakla bilinen! 

   Allah’ım! Sana karşı sabrım kalmadı. Sana hile yapılmaz. Sen’den kaçılmaz. Senden uzak olunmaz

   Allah’ım! Visalini bana gösterdin, ayrılığını bana gösterme!

   Allah’ım! İsteğimizi bize bahşetmediğinde, Sen’in istediğine sabretme, gücünü bize ver!

   Allah’ım! Kalbimi’ azametinin zikriyle boşalt. Dilimi, ihsanlarının vasf ederek bağlarından kurtar, nimetine şükrederek kuvvetlendir!

   Allah’ım! Ben âcizim, darlık anında bana merhamet et. Ben sebepleri bilmem, ne isteyeceğimi şaşarım, bana merhamet et!

   Allah’ım! Sen’den talep edilerek lutfedeceğin bir şeyin sebebini halk eden, Sen’sin. Dostlarını bir araya getirenve onların kalplerini birbirlerine ısındıran sebebi halk eden, Sen’sin!