Hz. Pîr Seyyid Ahmed er-Rufai (k.s) den

e-Posta Yazdır PDF

Dostları, Ahmed er-Rifai’ye: “Niçin yamalı elbise giymiyorsunuz?” diye sorduklarında.

Ahmed er-Rifai Hazretleri: “fütüvvet sahiplerinin yüklendiği ağır yükün altına girmeyip de, onların elbiselerini giymek nifak alametlerindendir. Fütüvvet elbisesini ise, ancak insanların meşakkatlerine tahammül edenler giyebilir” diye cevap vermiştir.

Fütüvvet, mahlükatı mâzur, kendini kusurlu görmek; onları mükemmel, kendini noksan kabul etmek, ister iyi veya kötü, ister itaatkâr veya isyankâr olsun mahlükatın hepsine şefkatle davranmaktır. Bilmiş ol ki, şayet bir köpeğe kötü muamele eder, onu azarlarsan fütüvvet ehlinden sayılmazsın. Fütüvvetin zirvesi, “Allah’dan başka hiç bir şeyin seni meşgul etmemesidir” diye cevap vermiştir.

Mahlükati kendi yargılarınla değerlendirme ve kendini, mü’minlerin yargılarınla değerlendir ki, onların faziletini kendinin de eksikliğini anlayasın. Birinin fitneye düştüğünü zanneden kişi, asil kendisini fitneye düşürmüştür.

İnsanların en hayırlısı, müslümanlara yardımı en çok olandır.

Ayıplarını gören kişi, kendisini başkalarıyla denk görmekten kurtulur.

Tasavvuf; varlıklar, yaratıcının gözüyle görebilmektir.

Noksanlıklara gözünü kapatan kişi, bütün eksikliklerden münezzeh olan Cenâb-ı Hakk’ı müşâhede eder.

Nur, kalbin mertebelerinden biri olan sırrı kaplayınca, uzuvlarından hep iyilik sâdır olur.

Dünya, kendisine yöneldiğinde onu meşgul eden, kendinden yüz çevirdiğinde ise, dünyanın hasretiyle yanan kişiye yazıklar olsun. 

Akıllı kişi, dünya kendine yöneldiğinde onu meşgul eden, kendinden uzaklaştığında ise, ona hasret duymayan, meyletmeyen ve iltifat etmeyendir

Akıllı kişinin şu dört şeyi muhafaza etmesi gerekir: Bunlar, emanet, sıdk, iyi bir kardeşlik ve sırdır.

İlim, kalbi cehaletten kurtaracak bir hayat, fütüvvet de zulmetten kurtaracak bir nurdur.

Nefsinin ihtiyaç duymadığı bir şeyi kendisi için gerekli gören kişi, asıl ihtiyaçlarından birini elden kaçırmış olur.

Kalbin temizliği ancak, Allah Tealâ’ya olan halis bir niyetle, bedenin temizliği de ancak Allah dostlarına hizmetle gerçekleşir.

Şehvet, şeytanın gemidir. Kim onu boynuna takarsa, şeytanın kulu ve kölesi olur.

Müridde şu üç vasıf bulunur. Ölmeyecek kadar yemek, zaruret halinde konuşmak ve ihtiyaç halinde uyumak.

Arif, Allah Teala’ya ancak şu üç şeyle ulaşabilir. İlim, amel ve halvet.

Gerçek tevekkül sahibi, kendi geçimini temin etmek sûretiyle başkalarına yük olmaz, kendisine ihsanda bulunana kul köle olmayıp, kendisine gelebilecek herhangi bir nimeti engelleyeni de kötülemez. Çünkü o, gerçekte nimeti eren ve alanın, Allah olduğunu bilir.