Hz. Pîr Seyyid Ahmed er-Rufai (k.s) den

e-Posta Yazdır PDF

Akıllı kişi, dünya kendine yöneldiğinde onu meşgul eden, kendinden uzaklaştığında ise, ona hasret duymayan, meyletmeyen ve iltifat etmeyendir.

Akıllı kişinin şu dört şeyi muhafaza etmesi gerekir: Bunlar, emânet, sıdk, iyi bir kardeşlik ve sırdır.

İlim, kalbi cehaletten kurtaracak bir hayat, fütüvvet de zulmetten kurtaracak bir nurdur.

Nefsinin ihtiyaç duymadığı bir şeyi kendisi için gerekli gören kişi, asıl ihtiyaçlarından birini elden kaçırmış olur.

Kalbin temizliği ancak. Allah Tealâ’ya olan halis bir niyetle, bedenin temizliği de ancak Allah dostlarına hizmetle gerçekleşir.

Şehvet, şeytanın gemidir. Kim onu boynuna takarsa, şeytanın kulu ve kölesi olur.


Müridde şu üç vasıf bulunur. Ölmeyecek kadar yemek, zaruret halinde konuşmak ve ihtiyaç halinde uyumak.

Arif, Allah Teâlâ’ya ancak şu üç şeyle ulaşabilir. İlim, amel ve halvet.

Gerçek tevekkül sahibi, kendi geçimini temin etmek sûretiyle başkalarına yük olmaz, kendisine ihsanda bulunana kul köle olmayıp, kendisine gelebilecek herhangi bir nimeti engelleyeni de kötülemez. Çünkü o, gerçekte nimeti veren ve alanın, Allah olduğunu bilir.

Allah’a ulaşmak, câhillerden uzaklaşma, alimlerle sohbet, ilimle amel ve zikre devam ile elde edilir. Ahiret tercih edildiği zaman, dünya âhiret içinde kaybolur. Allah’ı zikretmek ön plana çıktığında ise, hem dünya hem de âhiret, bu zikrin içerisinde fenâ bulup kaybolur.