Hz. Pîr Seyyid Ahmed er-Rufai (k.s) den

e-Posta Yazdır PDF

Ölüm Beklenir Mi?Ey oğul! Bilmiş ol ki Allah’ın, kalpleri Rablerinin muhabbetiyle dolu kulları vardır. Onlar, sevgililerine olan iştiyâkları sebebiyle ölümü beklerler. Bu dünyada uzun süre kalmayı kerih görürler. Bu dünyadan ayrılmadıkça onlara rahat ve huzur yoktur. Onlar, bu dünyada uzun süre kalmalarına üzülürler, kederlenirler. Onların bu dünyadan ayrılmaya olan istekleri, susuz birisin suya olan isteğinden daha şiddetlidir. Ecelleri yaklaştığında, onlara, ölüm meleğinin (Azrail) yanında tahiyyât ve selam eden Allah’ın gönderdiği 70.000 melek gelir. Buna Kur’an-ı Kerim’de şöyle işaret edilmiştir: “(Onlar), meleklerin: Selâm sizin üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin, diyerek iyilikle canlarını aldıkları kimselerdir.”(en-Nahl, 16/32) 

Aynı şekilde ölüm meleği, mü’mine güzel kokular içinde ve en güzel bir sûrette gelir. Mü’min ona: “Hangi iş sebebiyle geldin?” der. Melek: “Senin rûhunu kabzetmek için geldim, hangi halde senin rûhunu almam’ istiyorsun söyle” der. Bunun üzerine mümin kul meleğe: “Canımı secdedeyken al” der. Ölüm meleği de öyle yaparak onun canını secdedeyken alır. İşte bu sırada o mü’min kulun hafaza melekleri gelir ve bunlardan biri, arkadaşı olan diğerine: “Bizim bir dost ve kardeşimiz oldu. Şüphesiz onun ayrılık vakti geldi” derler. Sonra bu iki hafaza meleği, o mü’min kul için: “Allah seni hayırla mükâfatlandırsın. Allah seni bağışlasın. Sen ne  güzel kardeşsin. Mü’minlerden işi en kolay olansın. Nefsin için önden hazırladığın şeyler ne güzel” derler. Ayet-İ kerimede: “Ey mutmain (güvenceye kavuşmuş) ruh! Hoşnut olmuş ve hoşnut olunmuş olarak Rabbine dön. Seçkin kulların arasına karış ve cennetime gir”(el-Fecr, 89/28)  buyurulmuştur. Yani cennetime rahat ve huzurlu gir demektir. Kişinin ruhu cesedine: “Allah seni hayırla mükâfatlandırsın. Sen hayrı ve hayır sahiplerini seviyor, şerre ve şer sahiplerine buğz ediyordun. Seni Allah’a emanet ediyorum. Allah seni korusun ve muhafaza etsin“der.