Hz. Pîr Seyyid Ahmed er-Rufai (k.s) den

e-Posta Yazdır PDF

Ariflerin Manevi Kanatları


Ey Kardeşim, ârifin havf, recâ, muhabbet ve şevk olmak üzere dört kanadı vardır. Dikkat et. Havf kanadıyla o korkulardan emin olur. Recâ kanadıyla istek ve arzulardan, muhabbet kanadıyla neş’e ve hüzünden kurtulur. Şevk kanadıyla da, kendisini ölüm ve felaketin felaketin korkusundan kurtarır. O, bu hususlarda müsterihtir. Muhakkak ki, Allah Teala Kur’an-ı Ker’im’inde onları: “Resule indirileni duydukları zaman, tanış çıktıklarından dolayı, onların gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün”1 ve “Allah’ın öyle kulları vardır ki, onları ne ticaret ne de alışveriş Allah’ı  zikretimekten alıkoyamaz”2 âyetleriyle vasıflandırmıştır.


Allah Teâlâ, kullarından birinin kalbine rahmet ve Iütfuyla nazar ettiği zaman, o kulundan gaflet perdesini kaldırır ve kudretinin inceliklerini gösterir. İşte o zaman, mutlaka üç durumdan birisi olur. Ya hakim olup halk onunla Allah’a ulaşır, ya lisanına vekil olup böylece dehşet ve hayret içinde donup kalır. Ya da Hakkın hicabı içinde mestur, kabzası içinde mahfûz kalır ve Allah’a olan gayretinden dolayı başkaları onu göremez.