Hz. Pîr Seyyid Ahmed er-Rufai (k.s) den

e-Posta Yazdır PDF

Münacat!


Şüphesiz sen, bütün canlılardan önce de diriydin, sonra da dirisin. Bütün ölülerden sonra diri olduğun gibi, dünyada hiçbir canlının kalmadığı dönemde de diri olacaksın. Hiç bir vakit hayrını benden kesmedin, bana şiddetli cezalar indirmedin, izzetinin inceliklerinden beni mahrum etmedin. Verdiğin nimetleri üzerimden almadın, Şayet senin ihsânından hatırlayamadıklarım varsa, sen-den beni affetmeni ve tevfikini dilerim. Sesimi, tevhklin, temcidin ve tahmidinle yükselttiğimde duama icâbetini bekliyorum. Ya da sûretimi şekillendirdiğinde, nasıl güzelce şekillendirdiysen ahkâmının takdir’ inde ve rızıkları belirlediğinde, onların taksimi hususunda da duama icâbet etmeni ümit ediyorum. Şüphesiz bu husustaki düşüncem, beni gayret ve çalışmadan alıkoymaz. İçinde yüzdüğüm bu büyük nimetleri düşündüğümde nasıl olur da, o nimetlerden hiç olmazsa bir kısmına karşılık şükretmem? Sana, ilminin genişliği, rahmetinin kuşattığı, kudretinin ihata ettiği kadar ve mahlükatının sayısının katlarınca hamd ü senalar olsun.

Allah’ım! bana ömrümün geçen yıllarında ihsanda bulunduğun gibi, geri kalan kısmında da ihsanını tamamla. Allah’ım senden istiyorum. Beni yardımından, fazlından, cemalinden ve ikramının faydalarından mahrum etmemen için sana tevhidin, temcidin, tehlilin, kibriyân, kemâlin, tekbirin, ta’zimin, nûrun, müsâmahan, rahmetin, yüceliğin, vakarın, ünsiyyetin, cemâlin, celalin, güç ve kudretin, ihsanın ve lütfunla, Neb”in (s.a.v) ve onun temiz zürriyetiyle tevessül ediyorum. Çünkü atıyyelerinin çok olması sebebiyle senin başına her hangi bir şey gelmez. İnsanları işinden gücünden alıkoyan cimrilik, senin cömertliğini eksiltmez, nimetlerine karşı az şükretmek senin hazi-nelerini tüketmez. Bol atiyye ve hediyelerin, senin cömertliğine tesir etmez. Sende yok diye bir şey yok ki, cömertliğindeki eksilsin. Allah’ım, bana senden korkan, sana boyun eğen ve itaat eden bir kalp, sabreden bir vücut, doğrulayan bir yakin, zikreden ve hamdeden bir dil, bol rızık, faydalı ilim, sâlih evlat, uzun ömür ve sâtih amel lutfet. Bana helât rızık vermeni senden istiyorum. Beni kendi tuzağına düşmekten emin olanlardan klima. Bana zikrini unutturma, perdeni bana kapama, rahmetinden ümidimi kestirme, rahmetinden ve civarından uzaklaştırma, öfke ve gazabından koru, rahmet ve sürürundan bizi ye’se düşürme. Bütün yalnızlık ve korkulu anlarımda en’isim ol. Helâke seve kedecek bütün şeylerden koru.