Hz. Pîr Seyyid Ahmed er-Rufai (k.s) den

e-Posta Yazdır PDF

Münacat!

Allah’ım! Sen mü’min, mufaddıl, kadir, kâhir, muktedir ve kuds nuru içinde Kuddüs’sün. Sen, izzet ve yücelik, azamet ve kibriyâ rıdâsını giyindin. Işık ve nur örtüsüne büründün. Mehâbet, parlaklık ve zerâfetle yüceldin. Kadîm ihsan, yüce mülk, geniş cömertlik ve mükemmel kudret senin içindir. Ayrıca kendisini kerem sahibi kıldığın, karada ve denizde yüklendiğin, helal şeylerden rızıklandırdığın , mahlükatından bir çoğuna karşı üstün kıldığın Adem oğlunun en faziletlisi olan Hz. Muhammed’e (s.a.v) beni ümmet yaptığın için sana hamdederim.

Bana göz verdin, kulak verdin, vücuduma sıhhat ve âfiyet verdin. Organlarımı münâsip ve tam yarattın. Vücudumu eksik olarak yaratmadın. Benden hiçbir şeyi menetmedin. Keremin ve ihsânın banadır. Yaptığın şeylerin güzelliği bende mevcuddur. Bağış ve ihsanların benim yanımdadır. Nimetlerin benim üzerimdedir. Sen, dünyada bana genişlik veren, mahlükatından bir çoğuna karşı beni üstün kılansın. Bana âyetlerini işitecek kulak, ‘hanımı idrak edecek akıl, kudretini görecek göz, azametini anlayacak zihin, tevhidine inanacak kalp bahşettin. İşte bana olan bu fazl u keremin sebebiyle sana hamdetme makâmındayım. Nefsim de sana şükredici ve hakkını müşahede edicidir.