Münacat!

e-Posta Yazdır PDF

Bismillahirrahmanirrahim, Ey Allah’ım! Sen Meliksin. Sen Hakk’sın, Hayy’sın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Kötülükler işledim. Nefsime zulmettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Hatalarımı bağışla. Günahları senden başka kimse bağışlayamaz. 


Ey Gafur, Şekur ve Halim olan Allah’ım! Hamde layık olan sensin. Sana hamd ederim. Çünkü sen bana bir sürü mevhibeler tahsis ettin, fazlını ulaştırsın. İhsanınla beni kendine dost yaptın. Sıdk kapısının bekçisi kıldın. Bu sıdk ile bana birçok nimetler verdin. Belaları benden uzaklaştırıp, istediğim şeylerde beni muvaffak kılarak ban ihsanda bulundun. 


Yine sana dua, münacat ve tazarruda bulunduğumda bana icabet ettin. Seni nerede olursa olsun arzuladığımda kendime komşu ve hazır buldum. İşlerimde yardımcı ve gözetleyici buldum. Hatalarımı bağışlayıcı ve ayıplarımı örtücü buldum. Ahirete ne hazırladığımı görmek için gönderildiğim şu imtihan dünyasına geldiğimden beri, göz açıp kapayıncaya kadar senin iyilik, hayır ve yardımının kesildiğini görmedim. Ben, bütün zararlı ve delalete düşürücü şeylerden, musibet ve belalardan, ayıplardan, kıtlık ve zor şartlardan, ihtiyaçlardan ve üzerime her çeşit belaları sevk eden kederlerden azad edilmiş kölenim.


Senden güzellik ve faziletten başka bir şey görmedim. Senin bana yaptığın iyilikler sayılmayacak kadar çoktur. Senin bana yaptıkların mükemmel ve lütufların ise kefilimdir. Fazl-u kereminin ardı arkası kesilmez. Sen benim ayağımı kaydırmadın. İsteklerimi gerçekleştirdin. Hazarda ikram, seferde ihsan ettin. Hastalıklarıma şifa verdin. Düşmanlarımı bana saldırtmadın. Bana kötülük yapmak isteyenlere karşılığını verdin. Düşmanlık edenlerin kötülüklerinden beni kurtardın. 


Benim sana hamd etmem vaciptir. Seni teşbih, tevhid ve yüceltmede bütün ibadet ve zikir çeşitleriyle överim. Benim bu övgüm, seni birleyerek yüceltmem, senin kudretine bir şey ilave etmez ve senin ulûhiyetine ortaklık edemez. Bu övgüm, senin mahiyetini hakkıyla tanıtmaz. İnsanlar kendilerine verilen nimetlere göre Allah’a hamd eder. İnsanların ihtiyaçları farklı olduğu için verilen nimetler de farklıdır. Dolayısıyla bana bahşettiğin nimetlerle sana hamd etmem, senin hakiki mahiyetini ifade etmez. Vehimler de senin üzerindeki gayb perdesini kaldıramaz. Bu yüzden inanıyorum ki, senin yüceliğin hakkında bilgim sınırlıdır.


Yüce himmetler ve dahi zekâlar bile sana ulaşamaz. Keskin gözler, azametin yüceliğini göremez. Senin kudretinin sıfatları, mahlûkatın sıfatlarından; azametinin yüceliği ise, seni zikredenlerin zikrinden yücedir.