Hikmet Deryasından Damlalar...

e-Posta Yazdır PDF

• Mümin, Allahın isimlerindendir. Kuluna da adını vermiş. Mümin mümine düşman olamaz. Mümine düşman olan Allah’a düşmandır.


• Allah için Salihleri sevmek, Allah için fasıklara buğzetmek farzdır. Allah’ım bizi Salihlere refik eyleye. 


• Sizin üzerinize şeyh olduğum, sizin üzerinize üstünlüğüm aklımdan geçerse Allah beni Firavun’la haşretsin. Sen kim? Ben kim? Hepimiz birer miskiniz. İptidamız bir damla su, nihayetimiz de lâşeden ibaret değil midir? İkisinin arasında din aklı, akıl da dini kabul ederse ne ala. Dini kabul etmeyen akıl ne işe yarar?


Sultan Hacı Şaban Efendi (k.s) Hazretleri

(Tarikat-ı Aliyye-i Rufaiyyede Dualar Zikirler Virdler)