Pir Seyyid Ahmed Er-Rufai Hz. Buyuruyor ki;

e-Posta Yazdır PDF

Ey kendinden başkasına hamd edilmeyen ve hayrin sadece kendisinden beklendiği, her şeyin evveli ve âhiri, zâhiri ve bâtını, Hayy ve Kayyûm, celâl ve ikram sahibi olan Hz. Allah, hamd ve senâ ancak sana mahsustur.

Salât ve selam, hak din üzere ve bütün insanlara hiclayet kaynağı olarak seçip gönderdiğin seçkin kulun ve rasûlün olan Efendimiz Muhammed (s.a.v)’in üzerine olsun. Onun emirlerini yerine getirip onu önder kabul edenler mes’ûd, onun emirlerinden yüz çevirenler ise, rahmetten mahrum kalmış kimselerdir.

Yine salât ve selâm onun âline, ashâbına, etbâina ve kıymete kadar onun sünnetine tâb’i olanlara olsun.

Ey kardeşlerim! Beşer aklı riyâzete muhtaçtır. Beşer aklının birinci riyâzeti, Allah’ın kudret eserlerini tefekkürdür.

Görmezmisiniz ki, Allah şu yeryüzünü nasıl dürüp yaymış ve ne güzel tasvir edip üstüne fezâyı, âsumanı yerleştirmiştir.