Pir Seyyid Ahmed Er-Rufai Hz. Buyuruyor ki;

e-Posta Yazdır PDF

Ey muhib, işlerinde beyyine ile yani delile dayalı olarak hükümet ve insaflı ol! Ne zulmet ne de zulme uğra! Anacak haklıya öncelik tanı ve haksız yere onu geri bırakma. Dünya ve ahiret işlerinizde sizi Allah’dan sakındırırım. Gafillerden olmayınız. Kalplerin dostu olan Allah Teala’nın, sizinle dost olabilmesi için kalbinizi düzeltiniz. O, salih kişilerin dostudur.

İşte bunlar, Cenab-ı Allah’ın fakir, miskin kulu olan Ahmed’in kalbine ilham ettiği şeylerdir. De ki, bunların hepsi Allah’dandır. Güç ve kuvvet ancak şanı yüce olan Cenab-ı Hakk’a mahsustur.

İzzet sahibi olan Cenab-ı Allah’ı kafirlerin nitelemesinden tenzih ederim. Senin kudret ve şeref sahibi Rabbın, onların isnat ettikleri vasıflardan yüce ve münezzehtir. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd ve gönderilen bütün peygamberlere de selam olsun.