Pir Seyyid Ahmed Er-Rufai Hz. Buyuruyor ki;

Yazdır

Ey nebevi hikmeti arzulayan Muhammed ümmeti! Gel meclisime katıl. Problemlerini de beraberinde getir ki, onları halledeyim. Gel de ins ve cinden olan şeytanlarına karşı bizden yardım iste. Gel de Rasulullah’ın  (s.a.v.) güzel kokusunu kokla. Allah’a yaklaşma noktasında, bu manevi feyzi, Hz. Peygamber’in nebevi denizinden avuçlayıp doldurmaktan başka bir yol yoktur.

Gel, sana batılı ve yanlışı hoş gösterip ona davet edeni de beraberinde getir. Çünkü bu meclis şeytanın kaçtığı yerdir. Burada Allah’ın kokusundan bir koku ve aktabın, abdalın, encabın, ariflerin, ehl-i huzurun derecelerine göre istifade edebileceği ölçüde Rasulullah’ın (s.a.v.)  nefesinden nefesler vardır. Bu Allah’ın büyük bir lütfu olup kullarından dilediğine verir. Şüphesiz Cenb-ı Allah, bol lütuf sahibidir.

Ey bilgin kişi, gurura kapılma ve her şeyi bilme iddiasından vazgeç. Sen, ilmine layık olan “Allah korusun” al. Çünkü Allan’dan en çok korkan, alim kullardır.

Ey cahil, nefsini cehalet girdabına düşmekten koru. Ciddiyet ve gayretinle kendini alimler grubuna dahil et. Çünkü ayet-i kerimede: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”1 buyurulmuştur. Ey sufi, dinde fakih olmaya çalış. Çünkü Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih kılar.     1.(ez-Zümer, 39/9.)