Pir Seyyid Ahmed Er-Rufai Hz. Buyuruyor ki;

e-Posta Yazdır PDF

“Emrolunduğun şeyi açıkla!”1 ayetini okuyan bir yönetici, toplumu yönetme konusunda bu ayetin ulaştığı zirvenin üzerine nasıl çıkabilir? Mütefekkir olduğunu zanneden kişi, “İyiliği emret, cahillerden yüz çevir”2 ayetinin hakikati ortadayken, hikmet asasına dayandığını nasıl iddia edebilir? Kudret lisanı, “De ki, hakk Rabbinin katındadır. O halde isteyen ona inansın, isteyen inkar etsin”3 ayetini okuduktan sonra, çeşitli problemleri edebi yönden nasıl çözebiliriz? “Allah adaleti, ihsanı, yakın akrabaya vermeyi emredip fuhuş, kötülük ve azgınlıktan nehyediyor”4 ayeti ortadayken, beyan ilmine sahip olan kimse, nasıl olur da artık beyan hakkında konuşabilir? Bir rasathaneci, “Allah gündüzü geceye, geceyi gündüze girdirmiştir. Güneşi ve ayı onların emrine vermiştir. Bunların her biri takdir edilen zamana kadar dönerler”5 ayeti Kur’anı kerim’de mevcut iken, nasıl olur da elindeki aletiyle bu ayet-i kerimeyi aşabilecek tarzda kainatı gözetler.


“Sizin yaratılışınızda ve yeryüzünde yaydığı canlılarda gerçekten akledenler için büyük ayetler vardır”6 ayetin bağlayıcılığından sonra, nasıl olur da “taayyün felsefecileri” kainatın özünü ortaya çıkarabilirler? “Ey Muhammed! De ki, gökten ve yerden size rızkı veren kimdir? Kulak ve gözlerin sahibi kimdir? Allah ölüden diriyi, diriden de ölüyü yaratır. Onlara: “İşleri kim yönetiyor” diye sorulsa, Allah diye cevap vereceklerdir”7 ayetinin şiddetli darbesi ortadayken, nasıl olur da yanlış kanaat sahibi kişiler, kainat olaylarıyla müjdelenir ve kendisini gerçek fail olarak tayahhül edebilir? Allah’ın rahmetinden uzak olan kimse, “Hakkında bilgi sahibi olmadığınız hususlarda niçin mücadele ediyorsunuz?”8 ayeti mevcut iken nasıl olur da va’d ve vaidi yalanlama konusundaki sakat anlayışını kesin doğru kabul edebilir?


Kaynaklar

1. el-Hicr, 15/94  2. el-A’raf, 7/199  3. el-Kehf, 18/29  4. en-Nahl, 16/90  5. Fatır, 35/13  6. el-Casiye, 45/4  7. Yunus, 10/31  8. Al-i İmran, 3/66