Hz Pir Seyyid Ahmed Er- Rufai Buyuruyor ki;

e-Posta Yazdır PDF

Ey aklı uçmuş, anlayışı kıt, re’yi zayıf kişi! Sen, aleyhine delil getirdiği halde, dünya yüzünden Allah’ı reddediyorsun. Çok şey verip seni acziyete düşürdüğü halde emellerin yüzünden Allah’dan cahil kalıyorsun. Ey azın azı olan kişi! Kendini alim sanıyorsun. Halbuki sen, hayvanlardan da aşağı derecede ve cehalet bataklığındasın. Vehim minberlerini ikame ettiğinde şirke düşersin. Halbuki bu durumda doğru karar verdiğini zannedersin. Sen çokca uyuyan kimseden daha fazla dalalettesin. Yüzündeki bu yalancı örtüyü kaldır. Boş olan gayretini iyiye yönlendir. Rabbinin ne kadar yüce ve cömert olduğunu bil.


Allah, yüceliğinin zirvesini, mahlukatını  yaratma sanatıyla yüceltmiş, ibret alman için onu sana açıklamıştır. Fakat sen, bunlara gözünü kapatıyorsun. O, seni şerifli kılmış, kainattaki sırların hakikatini açıklamak ve Allah’ın hükümlerinin inceliklerini beyan etmek için sana, kendi cinsinden peygamberler göndermiştir. Akli delilleri ve istidlali rumuzları, kat’i nassları, kesin hükümleri ve açık hüccetleri, sünnetullahı, daimi övgü ve edebi sultanlığı, değişmeyen emri, kendisinden cahil kalınamayacak hakikati, reddedilemeyecek şeriatı, inkarı mümkün olmayan hayırları kendisinde toplayan son peygamber ile, peygamberlik mertebesini şereflendirilmiştir. Ki o peygamber, hikmet, edeb, irfan kudret, tevazu, insaf, adalet, ve kılıç peygamberidir. Kendisinden başka ilah olmayan, Hayy ve Kayyum olan Allah’ın elçisidir.


Dikkat edin, işlerin varacağı yer Allah’adır. Kasdettiğim kişi Efendimiz Muhammed’dir.(s.a.v).