Hz Pir Seyyid Ahmed Er- Rufai Buyuruyor ki;

e-Posta Yazdır PDF

Bilmiş ol ki, derviş sünnete ittiba ettiği müddetçe doğru yoldadır. Sünnetten yüz çevirdiği an, doğru yoldan sapmıştır. Bizim yolumuz istememek, esirgememek ve biriktirmemektir. Herşeyin, ilahi kudretin elinde olduğunu bilmektir. Her kim niçin yaratılmışsa o şey ona kolay gelir. Şer’i hudutlara riayet edilecektir. Yardım da Cenab-ı Allah’dandır. Galebe-i hal, temkin makamına ulaşamıyanların bazısının ölçüyü kaçırmasına ve iddia sahibi olmaya sevk ederek hudutların çiğnenmesine sebep olmuştur. Bir kısım insanlar, bunlara hüsn-i zann besleyerek bi kısmı da cehaletleri sebebiyle tabi olmuşlardır. Her iki grup da büyük bir tehlike içindedirler.


İyi bilesinki tarikat, süt gibi beyaz bir yoldur. Tarikatta mevcut olan zahiri ve batini her söz ve fiil, şeriatın hudutları içerisindedir. Şer-i şerife muhalif olan her yol zındıkların yoludur.