Hz Pir Seyyid Ahmed Er- Rufai Buyuruyor ki;

e-Posta Yazdır PDF

Tarikatım, bid’at karışmamış dindir. Tembellik gösterilmeden yapılan ameldir. 


Tarikatımız, beş duyu organını zabt-u rant altına almak ve nefes aldıkça vakte riayet etmektir.  Batını kirlerden temiz tutmak, bütün azalar ile zikre devam etmektir. 


Tarikatım, bid’atı olmayan din, riyası olmayan kalb, şehvete ittiba etmeyen nefis sahibi olmaktır. Yolumuz, Kitabullah ve Sünnet-i Nebevidir.