Hz Pir Seyyid Ahmed Er- Rufai Buyuruyor ki;

e-Posta Yazdır PDF

HAK  DİVANINDAN  KOVULMA


Matrudiyyet, yani Hakk’ın divanından kovulma iki kısımdır. Ya tamamen Hakk’ın divanından kovulmadır ki, bu Cenab-ı Allah’a eden müşrik ve kafirlerin halidir. Bir de sebeplere bağlı olan matrudiyyet vardır ki, bunun sebepleri oldukça çoktur. Tembellik, atalet, edepsizlik, kötü ahlak, güzel vasıfların kaybolması, sünnet-i seniyyeden uzaklaşmak, hidayetten çıkmak gibi şeyler buna sebep olan hasletlerdendir. Bu çeşit matrudiyyetin ilacı “vuslat” olan beyan olunan şeylerdir. Vuslatın afeti, mayrudiyyetteki hallerdir. Vuslat, matrudiyettin ilacı, matrudiyyet ise vuslatın engel ve belasıdır.


Kardeşlerim!

Efendimiz, mürşidimiz, Rabbimize ulaşmaya vesile ve hidayet kaynağımız olan sevgili Peygamber’imizin sünnet-i seniyyesine ittibaetmekle bana yardımcı olunuz. Hz. Peygamber(s.a.v.),    kitap ve hikmeti öğretmeklebizi temize çıkarmış, bilmediğimiz hususları aydınlatmak suretiyle de bizi körlük ve cehaletten kurtarmıştır.


Dikkat ediniz. Sakın bir çok yanlışları olan şu bid’at sahiplerinin sözlerine aldanmayınız. Ehl-i batılın yolunda bulunmayınız. Kendinizi Halktan iyi görmeyiniz. Ümmetin büyüğünü de, küçüğüne de elinizden geldiği kadar nasihat ediniz. İster salih ya da fasık, isterse mü’min veya kafir olsun, devamlı olarak ademoğluna nasihat ediniz. Bizim ve onların üzerine gerekli oaln emaneti yerine getiriniz. “Allah muttavikilerin dostudur. Alah bize kafidir. O; ne güzel bir vekildir. Allah salat ve selamı mahlukatın hidayetine      vesile olan Hz. Peygamber’in, alinin ve ashabının üzerine olsun.