Hz Pir Seyyid Ahmed Er- Rufai Buyuruyor ki;

e-Posta Yazdır PDF

şu zavallının durumuna bakın ki, cahillerin bile bildiği apaçık kıyasatan habersizdir. Çünkü bu kişi, zahirin hükmü ne ise batının hükmünün de o olacağı gerçeğini bilememiştir.


Bu gerçeği şu şekilde izah etmek mümkündür: İnsan her gördüğüne o şeyi görmüş olmasından dolayı bu benimdir diyebilir mi? ya da sadece bunu ben gördüğüm den dolayı benimdir diyebilir mi? Gördüğü şeyin bir sahibinin olduğunu, ya da bunu bir başkasının da görmüş olabileceğini, belkid de halkın onu gördüğü, fakat ondan daha iyi bir sebebiyle onu bıraktığı düşünülemez mi?


Ey zavallı kişi! Bu şey, uzağına atıldığı için halk bundan habersiz kalmış ve su-i zann belasına düçar olmamıştır. Halbuki, halkın fitne içinde olduğunu zannederler, su-i zanları sebebiyle fitneye düşmüşlerdir.


İlahi kurbiyyete mazhar olanların durumu böyle değildir. Onlar Allah’dan çokca korkarlar. Sen de halini ıslah et.


İyliği sadece Muhammedi ahlakla elde etmeye çalış. Manevi kurbiyyete sahip olanların yüksek mevkii ile vehim sahibi kişilerin anlayışları arasında dağlar kadar fark vardır. İşte vuslat erbabının mezhebi budur.