Editör Ekim 2011

e-Posta Yazdır PDF


Gidişat sizce iyi mi? Her geçen gün dini değerlerimizden bir çok şeyler aşınıyor. Dün tiksinerek baktığımız nice şeyleri bu gün ya kendimiz yapıyoruz ya da yapanlara hoş görüyoruz. Bir hastalık aldı başını gidiyor. Emri bil maruf nehyi anil münkeri adeta rafa kaldırdık. Yenilenmeliyiz. Yeni bir hayata başlangıç yapmalıyız. Ömrümüzün bundan sonraki kısmını “Medine”miz kılmalıyız. Aşağıdaki hadisleri  lütfen okuyun ve siz karar verin ne yapmamız gerektiğine.

“İdarecileriniz seçkinleriniz, zenginleriniz cömertleriniz olduğu, işlerinizi de

aranızda birbirinize danışarak hallettiğiniz zaman, sizin için toprağın üstü

altından daha hayırlıdır. Ama idarecileriniz kötüleriniz, zenginleriniz

cimrileriniz olduğu, işlerinizi de kadınlarınıza danışarak yaptığınız zaman,

sizin için toprağın altı üstünden daha hayırlıdır.” (Tirmizi)

 

“Bir zaman gelir; insanların dertleri, tasaları mideleri, şerefleri malları

mülkleri, kadınları kıbleleri, paraları dinleri olur. İşte onlar Cenabı Allah'ın

nezdinde nasibi olmayan en kötü yaratıklardır.”  (Sülemi)

 

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki,  ümmetimin zenginleri hac'ca

seyahat, orta hallileri ticaret, alimleri riya ve gösteriş, fakirleri de dilenmek

için giderler.” (Deylemi, Hatip)

 

“Ümmetim bozulduğu vakit,  insanlara öyle bir zaman gelecek ki, o zaman

benim sünnetime sarılmak, ateşin közünü tutmak kadar zor olacaktır.” (Hakim, Tirmizi)

 

“Son zamanlarda dünyalarını, dinlerini vasıta ederek kazanan, kalpleri kurt

gibi olduğu halde, başkalarına kuzu postuna bürünmüşçesine yumuşak

davranan, dilleri baldan tatlı bir takım insanlar türer. Cenabı Allah

böylelerine:"Bana mı aldanıyor yoksa bana mı küstahlık ediyorlar? Zatıma,

yemin ettim ki onlar üzerine, kendi aralarından uysallarını (aklı başında

olanlarını) bile şaşırtacak fitneler göndereceğim" buyurur.” (Tirmizi)

 

“Bu ümmete, Peygamberlerinden sonra gelecek ilk bela oburluktur. Çünkü,

onların karınları doyunca, vücutları semizleşecek, sonuç olarak ta nefsi

arzuları artacak ve kalpleri zayıflayacaktır.” (Buhari)

 

“Sizden öncekilerin örf ve adetlerine karış karış adım adım uyacaksınız.

Hatta onlardan biri keler yuvasına girmiş olsa, siz de girecek ve hatta

onlardan biri caddede hanımıyla cinsi münasebette bulunmuş olsa, sizde

aynı şeyi yapacaksınız.” (İbn-i Mace)

 

“Beş şey beş şeyi getirir. Dinleyenlerden biri: Ey Allah'ın Rasulü beş şey

beş şeyi getirir ne demektir? diye sordu. Peygamber efendimizde;

"1. Ahidlerini bozup da düşmanları üzerine musallat edilmeyen, 2. Allah'ın

indirdiği dışında hükmedip de aralarında ölüm olayları çoğalmayan, 3.

Zekatı vermeyip de yağmurları kesilmeyen, 4. Ölçü ve tartılarda hile yapıp

da otları, ekinleri kesilmeyen, 5. Kıtlık ve kuraklıkla cezalandırılmayan bir

millet yoktur.” (Taberani)

 

“Ümmetimin son zamanlarında mescidlerini süsleyip kalplerini harap

bırakan, elbisesini sakınıp koruduğu kadar dinini sakınıp korumayan,

dünya işlerinin yolunda gitmesi uğruna dinini vasıta yapmaya aldırış

etmeyen bir takım insanlar türeyecektir..” (Hakim)

 

“Bu ümmet, rakıyı nebizle (çeşitli isimler altında), faizi normal alışveriş,

rüşveti hediye adı altında helal saydı, zekatla da ticaret yaptı mı, işte o

zaman helakları olacaktır.” (Deylemi)

 

Hayatımıza çeki düzen verip hicret sevabı alabilmemiz dileğiyle Allah’a emanet olunuz.