Editör Mayıs 2011

e-Posta Yazdır PDF

Allah’a sonsuz hamdler,  Onun resulü Hz. Muhammed aleyhisselem  sonsuz şükürler olsun. Elinizde ki dergi Burhan’ın altmış sekizinci sayısı. Tam altmış sekiz sayıdır sizlerle bu dergi. Her türlü zorluğa rağmen, başkalarının savuran ve savrulan, hızlı değişen gündemlerine kulak asmadan, çizgisini bozmadan yoluna devam ediyor derginiz.


Başkalarının gündemleri onların olsun bize daha temel kavramlar ve konular lazım diyoruz ve asıl konuların üzerine dikkatleri çekiyoruz. Asıl konu derken “bizlerin temel meseleleri olan” konulardan bahsediyoruz. İman,  ümmet bilinci, namaz, ahlak, dua, ölüm vs. gibi… 


Çizgimiz şaşmadı inşaallah şaşmayacak. Ehl-i sünnet inancı önceliğimizdir. Sonrasında ise sahih bir tasavvufi anlayış ve muteber geleneğimize sadık ve saygılı olarak yeni sözler söylemek. Safımız ve durduğumuz yer burasıdır. Çok yazı gönderen oluyor ama bu önceliklerimizden dolayı birçok yazıları reddediyoruz. Tabi ki önceliği bu çizgiye uyan herkese de dergimizin sayfaları her zaman sonuna kadar açıktır.


Ümmetin her yönden bombardıman altında olduğu bu günümüzde adeta ehl-i sünnet inancının altının boşaltılmak istendiği açıkça görülmektedir. Bizden öncekilerin her şeyi tenkit edilerek haksız yargılamalara gidilmektedir. Bize cevap vermesi mümkün olmayan ölüp gitmiş kişilere her türlü ithamlar yapılmaktadır. Biz bu noktada “saygıyı” esas alıyor ve değerlerimizi koduma hususunda hassasiyet gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Yukarıda yazdıklarım zaman zaman bizlere bu derginin “yerini” soran kardeşlerimize de bir cevap niteliğindedir.

Dolu dolu bir dergi


Her sayısıyla beğenilerek okunan ve “Allah razı olsun yazanından, emeği geçeninden” denilen dergimiz bu ay da dolu dolu.  Prof Dr. Mustafa Ağırman hocamız  “Sizden önce yaşamış ümmetler içinde kendilerine ilham olunan (veli) kimseler vardı. Benim ümmetim içinde de kendisine ilham olunan (veli) biri varsa, o da hiç şüphesiz Ömer’dir.”(Buhârî, Enbiya 54; Müslim, Fezâilü’s-sahâbe 23.) hadisi-i şerifini zikrederek Hz. Ömerin hayatından çok güzel, ibretli bir olayı anlatıyor.


Dr. Ramazan Şahan hocamız peygamber sevgisini ve yanık yürekli şairlerin peygamberimize olan duygularını yazıyor. Nihat Morgül hocamız Fetih ve Fatih konulu yazısıyla fetih ruhunu yazıyor. Dr. Ebubekir Sifil hocamız akide ve iman konusunu işliyor. Aydın Başar hocamız ülkemizin dış politika ve İslam dünyası uzmanı Mustafa Özcan beyle çok güzel bir söyleşi yaptı. Söyleşi Arap dünyasında ki isyanlar üzerine. Ersan Bilgin hocamız ise iktidar konusunu inceliyor.


Mehmet Talu hocamız Hac ve Umre’yi anlatıyor. Memduh Başar Milli ahlak ve tarih şuurunu anlatıyor. Ahmet Haliloğlu ise “Kutlu doğum mu Mevlid mi” diye sorarak çığırından çıkan kutlu doğum kutlamalarına farklı bir bakış getiriyor. Fuat Türker İşte mutluluk budur diyor. M. Emin Karabacak eğitim ve çocuk psikolojisi üzerine yazılarına devam ediyor. Musa Karaca çocuk sayfası ile dergimize katkıda bulunuyor. Dergimiz dolu dolu.  Emek veren tüm yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah Teâlâ kendilerinden razı olsun. 

Daha güzel Burhan’larda buluşa bilmek dileğiyle Allah’a  emanet olunuz.