Editör Ocak 2011

e-Posta Yazdır PDF

Abdullah b. Amr b.As'dan (r.a) rivayet edilmiştir. Bir adam Rasulullah'a (s.a.v); "İslam'ın en hayırlı ameli hangisidir" diye sordu.

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu; "Yemek yedirmen , tanıdığın ve tanımadığın kimseye selm vermendir." (Buhari ve Müslim)

Ebu Hüreyre (r.a)'den rivayete göre Rasulullah (s.a.v ) şöyle buyurdu;


"İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinize sevgi duymadıkça iman etmiş olmazsınız. Size, şayet uyguladığınız zaman sevginizin artacağı aranızda muhabbetin oluşacağı bir şeyi göstereyim mi? Selamı aranızda yaygınlaştırınız" (Müslim)

Allah (c.c) buyuruyor ki;"Ey iman edenler kendi ev ve odalarınızdan başka evlere ve odalara, sahipleriyle alışkanlık peyda etmeden ve selamda vermeden girmeyin" (Nur suresi/27)

"Evlere girdiğiniz vakit Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir sağlık dilemiş olmak üzere selam verin" (Nur suresi/ 61)

"Bir selam ile selamlandığınız vakit siz ondan daha güzeliyle selamı alın veya onu aynıyla karşılayın" (Nisa suresi/86)

"İbrahim'in Allah indinde şerefli misafirlerinin haberi sana geldimi? Hani bunlar onun yanına gitmişlerdi de; "selam" demişlerdi. İbrahim de "selam" demiş selam ile mukabele etmişti" (Zariyat suresi/24-25)


Ebu Hüreyre 'den rivayete göre Nebi (s.a) şöyle buyurdu:

"Allah (c.c) Adem'i yaratınca , oturmakta bulunan melekle topluluğunu kastederek, 'Şunlara git selam ver , selamına selamına nasıl karşılık vereceklerini iyi dinle. Çünkü bu selam şekli senin ve zürriyetinin selamıdır'' buyurdu. Adem (a.s) giderek 'Esselamu aleyküm' dedi. Melekler 'Esselamu aleyke ve rahmetullah' diye mukabelede bulunarak, 'rahmetullah 'kısmını ilave ettiler. (Buhari ve Müslim)


Ebu Umare Bera b. Azib 'den (r.a) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Rasulullah (s.a.v) bize yedi şeyi emretmiştir.


Hasta ziyareti, cenazeyi teşi etmek, aksırana 'yerhamükallah ' demek, zayıfa yardım etmek, zulme uğrayana el uzatmak, selamı yaymak ve yemin eden kimseye ifasını sağlamaktır". (Buhari ve Müslim)


İmran b. Husayn (r.a) rivayet olunduğuna göre şöyle demiştir:


"Nebi'ye (s.a.v) birisi gelerek "Esselamu aleyküm" dedi .Nebi (s.a) onun selamı aldı, sonra adam oturdu. Nebi (s.a): "On sevap aldı" dedi.


Bir başkası geldi ."Es selamu aleyküm ve rahmetullah" diye selam verdi. Nebi (s.a) bu defa: "Yirmi sevap aldı" buyurdu. Sonra diğer bir adam gelerek "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü " diye selam verdi. Nebi (s.a) "Otuz sevap aldı." buyurdu.(Ebu Davud ve Tirmizi Hasendir.)

 

İnşallah hepimiz O'nun (s.a.v) emirlerine uyan bir ümmet olurda, kurtuluşa erenlerden oluruz. Müjdelerine nail oluruz. Belki çoğumuzun önemsemediği bir selamın ne kadar önemli olduğunu dilimiz döndüğünce Hadis ve Ayetler ışığında siz değerli okurlarımıza anlatmaya gayret gösterdik. İnşallah muvaffak olmuşuzdur. Yeni yılın hayırlara vesile olması temennisiyle Allah’a emenet olun.