Editör Şubat 2017

e-Posta Yazdır PDF

Bu ay ki konumuz her zaman ki gibi çok önemli bir konu: Dil ve onun afetleri. Hakikaten birçok günawhlar ve hatalar dil ile olmaktadır. Söz Sultanı Efendimizin  (sallalhu aleyhi ve sellem) buyruklarına kulak verelim:


Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: Susan kurtulmuştur! (Tirmizî) Susmak, hikmettir. Susan ise pek az!.. (Deylemî)


Abdullah b. Süfyan, babasından şöyle rivayet eder: “Ben Hz. Peygamber’e ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Bana İslâm’dan öyle birşey öğret ki bundan sonra artık hiç kimseden İslâm hakkında birşey sormaya muhtaç olmayayım! diye sorduğumda, Hz. Peygamber cevap olarak şöyle dedi: ‘Allah’a iman ettim de, sonra dosdoğru ol!’ Hz. Peygamber’e sormaya devam ettim: ‘Hangi şeyden sakınayım ya Rasûlallah?’ O da eliyle dilini işaret etti”. (Tirmizî, Nesâî)


Ukbe b. Âmir der ki: Ey Allahın Rasûlü! Kurtuluş nedir?’ dedim, Hz. Peygamber cevap olarak şöyle dedi: ‘Dilini koru! Evinden çıkma! Günahın için ağla!’ (Tirmizî)


Sehl b. Sa’d es-Sa’dî, Hz. Peygamberin şöyle dediğini rivayet eder: ‘Kim diline ve tenâsül organına kefîl olur, haramda kullanmayacağına dair Allah’a söz verirse, ben de onun için cennete kefîl olurum’.(Buhârî)

Hz. Peygamber’e İnsanı cennete götüren şeyin en büyüğü’ sorulduğu zaman şu cevabı verdi: ‘Allah’tan sakınmak ve güzel ahlâk’  (Tirmizî)  ‘Ateşe sokanın en büyüğü’nden sorulduğu zaman da şu cevabı verdi: İki içi boş olan nesne: Ağız ile tenâsül organı!’ İhtimal ki hadîste bahsi geçen ‘ağız’dan murâd, dilin âfetleridir. Çünkü ağız dilin mahallidir ve yine ihtimaldir ki mideden murâd onun menfezidir. Yani tenâsül uzvudur. Çünkü Muaz b. Cebel Hz. Peygamber’e ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Biz söylediklerimizden sorumlu muyuz?’ diye sordu. Hz. Peygamber (s.a) şöyle cevap verdi:


Ey Cebel’in oğlu! Annen matemini tutsun! İnsanları burunları üzerine ateşe sürükleyen dillerin mahsulünden başka ne olabilir? (İbn Mâce, Hâkim)


Abdullah es-Sakafi ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Bana sığınacağım birşey söyle!’ deyince, cevap olarak şöyle buyurmuştur: ‘Rabbim Allah’tır de, sonra dosdoğru ol!’ (Nesâî) ‘Ya Rasûlullah! Benim için en tehlikeli şey nedir?’ diye sordum. Dilini tutarak ‘Budur’ dedi.


Rivayet ediliyor ki Muaz (r.a) “Ey Allah’ın Rasûlü! Amellerin hangisi daha faziletlidir?’ dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber dilini çıkardı. Sonra üzerine parmağını koydu. (Taberânî, İbn Ebî Dünya)


Daha güzel Burhan’larda buluşabilmek dileğiyle Allah’a emanet olunuz.