Editör Aralık 2016

e-Posta Yazdır PDF

Müminin her şeyi Allah içindir. Namazı, orucu, zekâtı, hayrı hasenatı, hayatı ve ölümü her şeyi… Mümin, kendini Allah’a adayan kişidir. Yemesi, içmesi, sevmesi, kızması, kısaca hayatının her anını Allah’a adar mümin. Emanet edilenlerin kim tarafından emanet edildiğini iyi bilir. Onun için mümin her şeyini emanet eden Allah’a sunar.


Allah için yaşar mümin ya da Allah için yaşayan mümindir. Nefsinin, hevasının kulluğuna boyun bükenler Allah’ı hayatlarından atan bedbahtlardır. Mümin Allah’ın emrini baş tacı edip pazarlıksız inanan ve teslim olan kişidir. Mümin iyi bilir ki her şeyini yaratan Allah’tır. Akıl Allah’a ve O’nun resulüne teslim olursa özgürdür. Aklını akıl olarak yaratana karşı putlaştırmaz mümin.


Günümüzün modern putudur akıl. En dindar olduğunu zannedenler bile bu gün akıl putunun gölgesinde hevasının kulluğunu yapmaktadırlar. Nice ilahiyatçı geçinenler bu gün Kur’an’da ve sünnette nasslarla belirlenmiş olan birçok konuyu modern zamana uyarlamaya ve akıl putunun kulluğuna sunmaya çalışmaktadır. “Bu zamanda bu hüküm saçma duruyor” diye saçmalayan hocalardan!!! tutunda “ya bunu akıllı bir insan kabul edemez, öyleyse akla uygun izah edelim” diyen çok akıllı!!! hocalara kadar birileri akıl putuna sunum yapmaktadırlar. Problemleri çözmeye yarayacak olan akıl putlaştırılınca kendisi  problem olmakta ve iş içinden çıkılamaz hale gelmekte.


Değerli okurlar! Kim ne derse desin. Bu gün aklı başında bir mümine düşen “ehl-i sünnet itikadını çok iyi öğrenmek ve ehl-i sünnet tarafında” sebat etmektir. Sapıklıktan kurtulmanın yolu ancak efendimiz aleyhisselatu vesselamın ve onun arkadaşları olan sahabe-i kiram efendilerimizin yolunu takip etmekle mümkündür. Bu konuda her mümin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmelidir.


GÖNÜLDAŞLARIMIZDAN RİCAMIZDIR

Değerli gönüldaşımız! 2016 yılının bitimi ve 2017 yılının başlangıcındayız. Lütfen abone konusunda derginize sahip çıkınız. Sizden ricamız “her abone bir abone” kampanyamıza cevap vermeniz. “Ben yapmasam ne olur ki” veya “bir tane abone yapmasam ne olur ki” demeyin lütfen. Bu derginin yoluna devam edebilmesi için sizlerin katkısına ihtiyacı var. Lütfen hem 2017 yılı abonenizi yenilemenizi hem de yeni bir aboneyle dergimizi tanıştırmanızı sizlerden rica ediyoruz.


Daha güzel “Burhan”larda buluşabilmek dileğiyle Allah’a emanet olunuz.