Editör Haziran 2016

e-Posta Yazdır PDF

Ramazanımız geliyor sevinç geliyor ruhlarımıza. Ramazan gelir ve bizi de inşallah kendimize getirir. Onun gelişiyle evlerimizde, sokaklarımızda bir farklılık oluşur. Ramazan ve oruç biz müminlerin mevsimidir her bakımdan. Ramazan bize maddi ve manevi sağlık ve afiyetle gelir.


Orucun bedenî, ruhî ve sosyal bakımdan faydaları artık İlmî olarak kesinlikle kabul edilmiştir. Avrupa’da, Amerika’da doktorlar hastalarına oruç tutmayı tavsiye etmektedirler. Bu doktorların ifadesine göre oruç süresi içinde vücut fazla yağları ve birikmiş zehirleri atar, beden dinlenir, rahatlar ve temizlenir.


Tanınmış Amerikalı sosyolog Dr.Miles, “Ramazan ve onu takip eden bayram büyük bir sosyal birleşmedir. Müşterek bir bedenî gayret ve manevî gaye ile geçen Ramazan ayının sonunda, yine müşterek sevinç, barış ve sevgi ile bayramlaşır Müslümanlar” demektedir.


Tanınmış Alman psikiyatri uzmanı Dr.Hans Mayer şöyle diyor: “Mesleğimde ruhun beden üzerindeki hâkimiyetini, iyi ve kötü yanlarıyla devamlı olarak görürüm. Ancak oruç tutanların nefislerine nasıl hâkim olduklarını, mânevî gücün bütün zaafları nasıl yendiğini hayranlıkla müşâhede ediyorum. Almanyadaki Türkler bunu sık sık görebilme fırsatını verdi bana.”


Oruç insana manevî temizlik getirir. Bedenin nasıl zehirlerini atar, yağlarını eritirse, ruhu da zehirlerinden arıtır. Ramazan ayında bedenî zevk ve ihtiyaçların ikinci plana atılması, dikkatin manevî değerler üzerinde toplanmasına yardımcıdır.


Peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar ki:

• Her şeyin bir zekâtı (temizlenme şekli) vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur.!

• Oruç tutunuz ki, sıhhat bulasınız.

• Kim ramazan orucunu onun farz olduğuna ve faziletine inanarak ve Allah rızasını gözeterek tutarsa, Allah da onun geçmiş günahlarını bağışlar.

• Yalanla, dedikoduyla zedelenmeyeli oruç, kötülüklere karşı bir siperdir.

• Bir yudum su ile de olsa sahur yapınız.

• Allah ve melekleri, sahura kalkanları selamlar.

• Bizim orucumuzla, diğer ehl-i kitabın oruçları arasındaki fark sahurdur.

• Sizden biriniz iftar edecek olursa hurma ile etsin. Hurma berekettir. Bulamazsa su ile iftar etsin. Su temizdir, temizler.

• Bir oruçluya yemek yediren kimsek ye, o oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Oruçlunun sevabı da eksilmez.

• Allah’ın Resulü iftardan sonra: “Allâhümme leke sumtu ve alâ rızkıkı eftartu” (Allah’ım, Sen’in rızan için oruç tuttum ve ancak verdiğin rızık ile iftar, ettim) diye dua ederdi.