Editör Mayıs 2015

e-Posta Yazdır PDF

Hz. Ali k.v.’nin şöyle dediği rivayet edilir:

“Büyüyüp Rabbimi tanımadan, küçük yaşta ölüp cennete girmek beni sevindirmezdi. Allah Tealâ’yı en iyi tanıyan kimse, haşyeti en fazla, ibadeti en çok ve Allah için nasihati en güzel yapandır.”

İlme duyulan şiddetli ihtiyaca gelince… Kendini ihlâsla ilim talebine vakfet! Talebin ilmi ezberleyip nakletmeye değil, anlayarak öğrenmeye yönelik olsun. İlim talebinde çok büyük tehlikeler bulunduğunu da bil! Kim insanların teveccühünü kazanmak, idarecilerin meclislerinde bulunmak, görüş sahiplerine karşı övünmek ve dünya menfaati elde etmek için ilim öğrenirse, onun ticareti boşa gitmiş ve alışverişi zarara uğramıştır. Allah Rasulü s.a.v. şöyle buyurur:

“Her kim ilmi, alimlere karşı böbürlenmek, düşkünlerle münakaşa etmek veya insanların teveccühünü kazanmak için öğrenirse, Allah Tealâ da onu ateşe sokar.” (İbn Mace, İlim, I/93, nr. 253)

Ebu Yezid el-Bestâmî k.s. der ki: “Otuz sene nefsimle savaştım, ilim ve onun tehlikelerinden bana daha zor gelen bir şey görmedim.”

Sakın şeytan gelip süslü sözlerle sana şöyle demesin: ‘Mademki ilim konusunda bu kadar tehlike var, onu terk etmek daha evlâdır!’ Sakın böyle bir düşünceye saplanma! Zira Rasulullah s.a.v.’den rivayet olunduğuna göre şöyle buyurmuştur:

– Miraç gecesi cehenneme muttali oldum ve oradakilerin çoğunun fakirlerden oluştuğunu gördüm.

Dediler ki:

– Ya Rasulallah! Mal yönünden fakir olanlar mı?

 Hayır, ilim yönünden fakir olanlar, buyurdu.” (Buharî, İlim, IV/142; Müslim, Rikâk, 2096)

İlim öğrenmeyen kimse ne ibadetin hükümlerini bilebilir ne de hakkıyla yerine getirebilir. Şayet bir kimse bilgisiz olarak göklerdeki meleklerin ibadeti gibi Allah Tealâ’ya ibadet etse, hüsrana düşmekten kurutulamaz. O halde araştırma, tekrarlama, okuma yoluyla ilim talebi için hemen kolları sıva! Tembellikten ve çabucak usanmaktan sakın. Aksi takdirde, Allah korusun, dalâlet çukuruna yuvarlananlardan olursun. (Minhâcü’l Âbidîn’den)

Daha güzel Burhan’larda buluşmak dileğiyle Allah’a emanet olunuz.