Editör

e-Posta Yazdır PDF

Şeyh Sâdi Şîrâzî’den:

* Tahammül sana önce zehir gibi görünür. Fakat tabiatına kök salınca bal kesilir...

* Azametli adam kurum satar; çünkü büyüklüğün yumuşaklıkla olduğunu bilmez...

* Yolunun yiğitleri, bela okuna hedef olanlardır. Onlar kibir külâhını atmışlar,   yücelik tacıyla başlarını yükseltmişlerdir...

* Sen zebûn ol da derini yırtsınlar. Çünkü gönül sahipleri küstahların yüklerine katlanırlar. Allah adamlarının toprağından testi yapsalar, halk onu melâmet taşıyla kırar...

* Sel heybetle aktığı için yukarıdan aşağı tepesi üstü düşer. Hâlbuki çiğ damlası küçük ve âcizdir; bu sebeple gökyüzü onu muhabbetle alır,  ayyuk’a çıkarır...

* Methü senâ ipiyle kuyuya inme, Hatem gibi sağır ol da kendi ayıplarını dinle... 

* Muhabbetin seni toprak etmesinden korkma. O mahvettiği takdirde sonsuzlaşırsın! Toprağın altında değişmedikçe sağlam taneden ot bitmez...

* Seni ALLAH’A âşina kılacak kimse benliğinden seni kurtarmış olandır.  Çünkü benliğinle beraber oldukça kendine yol bulamazsın ve bu inceliği de kendini unutanlarından başkası bilemez... 

* Yüzücülükte yiğit olsan, elini ayağını ancak çıplakken kullanabilirsin.  Şu halde şöhret, namus ve riya hırkasını sırtından çıkarmalısın;  elbisesiyle suya batan kimse âciz kalır...

* Dünya alâkası ALLAH’A karşı perdedir ve bir neticesi yoktur. Sen ancak bağları kopardığın takdirde vuslata nâil olursun...

* Öğüdü, tesir etmeyeceğini bildiğin bir kimseye verme, ey şaşkın..  Elinden dizgini kaçırmış olan zavallıya, “oğlum yavaş sür” denmez...

* Kişi kendinden üstününü aramayı fırsat bilmelidir. Kendin gibisiyle vaktini ziyan edersin. Kendi benzerlerinin izinde ancak kendini beğenmişler yürür...

* Aşkına sadık olan kimse canına kıyabilendir; yüreksiz âşık kendine âşıktır...

* Bir kere serden geçen insan, başına taş ve ok yağmuru yağsa da,  dileğinden el çekmez...

* Seçkin bir akıllı gönülsüz olur; meyvelerle yüklü dal başını yere kor...

* Büyüklük gösterişle, lafla olmaz; yücelik dava ile kuruntu ile elde  edilmez. Tevazu yüceliği arttırır, fakat gurur seni toprağa serer...

* Üstü başı temiz fakat ahlâkı kirli olan kişinin cehennem kapısını  açmak için anahtara ihtiyacı yoktur...

* Eğer mertsen, mertliğinden bahsetme. Sen kendini iyilerden saydıkça   kötü olursun...

* ALLAH’A karşı iyi, halka karşı kötü olan akılsızlar, ibadetlerinin meyvesini yiyememişlerdir...

Daha güzel Burhan’lar da buluşmak dileğiyle Allah’a emanet olunuz.