Editör

e-Posta Yazdır PDF

Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolaylaşmıştır. Yüzyılımız “iletişim çağı, bilgi çağı” diye vasıflandırılır. Zira kitle iletişim, mutbuat, basın-yayın vasıtaları, yani, kitap, gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, vs. girmediği mekân yok gibi. İnsanlar adeta bu vasıtalara mahkûm edilmiş durumdadır.

Bugün, fikrî, imanî, sosyal, kütürel, hatta ekonomik tartışmalar, münâzaralar, mücadeleler, hatta savaşlar büyük çapta basın-yayın yoluyla yapılıyor. İnsanlar ve toplumlar “evet ve hayır”larını medyanın yönlendirmesiyle yapıyorlar. Olaylara medya gözlüğüyle bakılıyor. Ne yazık ki dünyada Müslümanlar hala bu konuda son derece yetersizdir.

Okuma yazmanın, bu uğurda gayret etmenin önemi dinimizce çok büyüktür. İlk inen âyetin, yani ilk emrin “İkra!” (Oku!) olması, bunun ilk üçüncü âyette tekrarlanması, dördüncü âyette “yazma” ve devâmında yine “bilme, öğrenme-öğretme” üzerine tahşidât yapılması, elbette matbuât diliyle hizmetin önemini de vurgular.

“Okumak” mânâsında olan Kur’ân, meseleyi burada bırakmaz. Akıl, tahkik, araştırma, inceleme, kitabet, yazmak, mektup, kâğıt, yazı ve malzemeleri üzerine yüzlerce kelimeyle de insanlığın ufkunu açar.

Bir rivayete göre, “Oku!” ile başlayan Alâk Sûresi’nin hemen ardından, Kalem Sûresi nâzil olması ve yazının en önemli malzemesi “kalemin” övülmesi de, basın-yayının ehemmiyetine işaret etmez mi?

Müslümanlar olarak ne yazık ki bu konuda yeterli gayreti göstermiyoruz. Bu sahayı hemen hemen tamamen başkalarının tekeline bırakmışız. Son zamanlarda bu alanda yapılan çalışmalar, gayretler yeterli olmamaktadır. Yeterli olmamasının sebebi ise değerlerimize sahip çıkan matbuata, medyaya bizlerin yeterince destek olmamamızdır. Bunun için elimizden geldiğince kendimizin diyeceğimiz gazete, dergi, Tv, İnternet gibi medya organlarına destek olmamız gerekmektedir.

2014 İÇİN BİR ABONE

Elinizdeki dergi yüzüncü sayısı Burhanın. Dergi yayınlamak, devam ettirmek hakikaten çok zor bir meseledir. Lütfen bu zor görevde sizde derginize destek olun. En azından bir abone yaparak bu desteğinizi gösterebilirsiniz. Allah’ın yardımı ve siz değerli okuyucuların katkılarıyla dergimiz bu günlere gelmiştir. Katkılarınızın önümüzdeki günlerde de devam ederek artması dileğiyle Allah’a emanet olunuz.