Çocuklara Yaz Tatilinde Ders Çalışmalı Mı?

e-Posta Yazdır PDF

Çocukların Karnesindeki Notlar Kimin?

Çocukların okul başarılarının temelinde, ailenin çocuğa ve okula karşı tutumuyla yakından ilgilidir. Ailenin çocuğa ve okula karşı tutumu, çocuğun karnesini etkilemektedir. 

Bir yıl boyunca okula selam vermek bir yana okulun yakın çevresinden geçmeyen aileler (özellikle de babalar) çocuğun karnesindeki notların, ailenin eğitim anlayışını gösterdiğinin farkında bile değillerdir. 

Çocuğun karnesini eline alan anne babalar, kendilerini bir özeleştiriden geçirmeleri gerekir. Bu notlar, çocuğun ders notları mı yoksa çocuğun derslerine ve okuluna karşı ilgisizliğimizin notları mı diye düşünmelidirler. 

Çocuğun karnesindeki iyi notları kendilerinden, kötü notları çocuklardan bilinmemelidir. Anne babalar karnedeki kötü notlar için çocuğa sitem etmek yerine, eteğindeki taşları döküp durum değerlendirmesi yapmaları gerekmektedir. 

Çocukların karnesini elimize aldığımız zaman karnedeki notları görmekten öte bizler, bu çocuklar için neler yaptık? diye düşünmemiz gerekir. 

Çocuklara yemedim yedirdim, giymedim giydirdim diyerek yapılan fedakârlıklar, sürekli gündemde tutularak çocuklara ders çalışma konusunda psikolojik bir baskı mı yaptık? 

Bu çocuklar için saldım çayıra, Mevla’m kayıra diyerek çocuğu sadece okula göndermekle işimizin bittiğini mi düşündük?

Çocukları diğer çocuklarla sürekli kıyaslayarak onları yarışlara hazırlanan yarış atları gibi mi gördük?

Çocuklara bankamatik görevi yaparak onlara karşı görevimiz bittiğini mi düşündük?

Çocukların kapasitelerinin üstünde bir beklenti içine girerek onları yetenekleri üzerinde bir başarıya mı zorladık? 

Çocukların karnesindeki düşük notları emeklerimizin boşa gitmesi ve bize karşı tavır olarak mı algıladık?

Çocukların karnesindeki notların onların kişiliğinde daha önemli olduğunu mu hissettirdik? 

Çocukların karnesindeki düşük notlara ne aşırı tepki vermeli ne de onların yüksek notlarını başarı adına fazla abartılmamalıdır. Önemli olan çocuğun karnedeki notlardan daha çok çocuğun çabası, kişiliği ve ruh sağlığının önemli olduğunun hissettirilmesidir. 

Çocukların karnelerindeki notları düzeltme imkânlarının olduğunu; fakat düşük notlardan dolayı hakaretlere uğramış bir çocuğun kişiliğini düzeltme imkânın zor olduğu unutulmamalıdır. Oynamayan Tay    At Olmaz!

Çocuklar için tatilde yapılacak en iyi etkinliğin; sosyalleşmeleri açısından akran oyunları, dil ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesi için de kitap okumak olduğunu aldığım eğitim ve geçmişten edindiğim tecrübe ile daha iyi anladım.

Çocuklara tatilde güzelce dinlenmeleri ve gönüllerince oynamaları için izin verilmelidir; çünkü oyun oynamaktan mahrum bırakılan çocuk, ders çalışma yeteneğinden de mahrum kalacaktır. “Oynamayan tay at olmaz!” der atalarımız. Bunun içinde çocukları paylaşmaya,  güven geliştirmeye ve sorumluluk almaya yönelten akranlarıyla oynamaları teşvik edilmeli.

Çocukların okuyacakları kitapların seviyelerine uygun olması gerekir. Ayrıca onlara sorumluluk kazandıracak ve kendilerine güvenlerini geliştirecek kitapları kendilerinin alması teşvik edilmelidir. 

Kitap okuyan çocuk;  yorumlama yeteneğini, sınavlardaki başarısını arttıracak, dilini ve en önemlisi kendine güvenini geliştirmiş olacaktır. Çocukların sosyalleşme adına tatilde yapacağı en iyi etkinlik oyun, dil ve yorumlama yeteneğinin gelişmesi için de kitap okumadır.

Çocukların nasıl olsa tatil diye gece geç saatlere kadar televizyon seyretmelerine ve bilgisayar oyunları oynamalarına izin verilmemelidir. Gece uykusu ile gündüz uykusunun insan organlarını çalıştırması açısında farklı olduğu bilinmektedir. Çocukların fiziksel gelişimlerinin gece uyku esnasında olduğu araştırma sonuçlarında ortaya çıkan bir gerçektir.


Tatilde Ders Çalışmalı mı?

Tatil, adından da anlaşılacağı üzere ara verme anlamına gelse de bu öğrencilerin tamamen dersten uzak kalması anlamına gelmediği gibi sürekli ders çalışması anlamına da gelmez.

Peki, ne yapmalı?  Öğrenciler oyun ve dinlenmenin yanında her gün planlı bir şekilde az da olsa ders çalışmalı.  Öğrencilerin sınıf seviyelerine ve yeteneklerine göre yapmaları gereken çalışmalar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:


Anasınıfına ve 1. Sınıfa Gidecek Öğrenciler

Bu çocuklara anne babaları kesinlikle okuma ve yazma öğretmemelidirler. Bu öğretmenin işidir. Aile olarak bu çocuklara el kaslarının gelişmesi için resim çizdirme,  resim boyatma, kes-yapıştırmanın yanında resim yorumlatma, şekilleri ve sayıları öğretme gibi çalışmalar yaptırılabilirler. Bunun yanında çamurla, toprakla ve oyun hamuru ile ilgili çalışmalar yaptırılabilir. 


2,3 ve 4. Sınıfa Gidecek Öğrenciler için Yapılacaklar

 Bu çocuklar için hem okulda öğrendiklerini pekiştirme hem de ders çalışmaları açısından sınıf ve yeteneklerine uygun tatil kitabı alınmalı. 

Çocuğun seviyesini en iyi öğretmeni bildiği için kitap alırken çocuğun öğretmeninin önereceği kitaplardan yararlanılmalı. Alınan kitaplar çocuklar tarafından hemen bitirilmemeli. 

Tatil boyunca her gün birer bölüm çalışarak yaz tatilinde bir iki tane bitirmesi sağlanmalı. Yine bu çocukların soyut zekâları tam gelişmediği için öğretmeni tarafından önerilen okuma kitapları yanında gazete, dergi okumaları sağlanmalı.  

Çocuğun her gün az da olsa okuması ve okuduğunu size anlatması, çocuğun yorumlama ve dil gelişimine faydalı olacaktır. Bundan başka günlük tutmaları ve seviyelerine uygun bulmaca çözmeleri özendirilmelidir.  


Diğer Öğrenciler için Yapılacaklar


Ortaokul 5. sınıftan lise son sınıfa kadar bursluluk sınavına girecek öğrenciler vardır. Ayrıca ortaokul öğrencileri iyi bir lise kazanmak için, lise öğrencileri de iyi bir üniversite kazanmak için sınavlara gireceklerdir. Bu çocuklar da eksiklerini tamamlama ve kendilerini geliştirmek adına sınavlara uygun çalışmaları yapmalı.

Bu sınıflarda okuyan öğrencilerin sınıflarına ve girecekleri sınavlara uygun çalışmalara şimdiden başlamaları hem eksiklerini gidermeyi hem de sınava hazırlanmalarını sağlayacaktır. Yine bu çocukların yaşlarına ve seviyelerine uygun kitap, gazete, dergi okumalarının yanında bulmaca çözmeleri teşvik edilmelidir.  

Çocuklar bir taraftan tatillerini yaparken, bir taraftan da sınavlar için günün belli aralıklarında çalışmalı. Ayrıca bunun dışında soruları anlamada ve yorumlamada daha pratik olmaları için kitap okumayı alışkanlık haline getirmelidirler. Çünkü sınavlarda her soruya bir dakika verilmektedir. Bu bir dakika içinde hem soru okunup yorumlanacak hem de cevabı bulup optik forma işaretlenecek. Bunu geliştirmenin en kolay yolu test çözme ve bol kitap okumaktır. Tatil de kitap okumak için bütün öğrencilere bir fırsattır.

Bu çocuklar ergenlik dönemini yaşadıkları için gittikleri yerlere ve arkadaş gruplarına da dikkat edilmelidir.


Sonuç olarak;

Çocukların bireysel oyunlar ve bilgisayar oyunları yerine, sosyalleşmeleri açısından akranlarıyla oynamaları teşvik edilmeli.

Çocukların okulda ve sınavlarda daha başarılı olmaları için seviyelerine uygun kitaplardan her gün az da olsa okumaları teşvik edilmeli.

Çocukların hem tatillerini yapmaları hem de her gün az da olsa girecekleri sınavlara şimdiden hazırlanmaları sağlanmalı.

Tatilini en iyi şekilde değerlendiren çocukların, okulda ve hayatta daha başarılı olacağını unutmamak gerekir. Atalarımız: “Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.” der.