KİTABIN TANITIM YAZISI

e-Posta Yazdır PDF

Eğitimci yazar M. Emin KARABACAK’ın BAYRAMLIK İSTEMEYEN ÇOCUKLAR (Çocukların Okul Başarısını Artırmada Anne Babalara Düşen Görevler)  kitabından sonra ikinci kitabı BİLİNÇALTI APTALDIR ŞAKADAN ANLAMAZ kitabı da okurlarla buluştu.


Birinci kitabı çocuk eğitimi alanında yazılmış bir eser iken; ikinci kitabı ise kişisel gelim ağırlıklı bir kitaptır. Yazar birinci kitabında olduğu gibi ikinci kitabında da ele aldığı psikolojik konuları ayet ve hadislerle desteklemiştir.


Çağımızın hastalığı olarak tarif edilen psikolojik hastalıklarının birçoğunda dini yaşayamamanın verdiği sıkıntılar yatmakta olduğunu ve buna bağlı olarak da insanların egosantrik duygularının ön plana çıktığını dile getiren yazar; bu kitabında çözüm yollarını da birlikte sunmuş.

İki bölümden oluşan kitapta birinci bölüm kişisel gelişim adı altında kişisel gelişim ayet-hadisler ve İslam tarihinden örneklerle desteklemiştir. Hz Peygamber (s.a.v) hayatında öğrenilmiş çaresizlik var mıydı en dikkat çekici örneklerinden biri. Bunun yanında Müslümanın kişisel gelişimi için bilinçaltının da olumlu olması gerektiğini savunan yazar, bunu da bir başlık altında ele almıştır. Bugünkü sıkıntılarımızın birçoğunu kullukta ve yaşamda anı yaşayamamadan kaynaklandığını ifade etmektedir. Genel olarak bu bölümde yazar; kişinin bakış açısı bilinçaltını, bilinçaltı da davranışlarını olumlu ya da olumsuz olarak etkilediğini ele almış.


Yazar ikinci bölümde daha çok günlük hayattaki psikolojik rahatsızlıkların nedenleri ve çözüm yollarını ele almış. Yazar yine bu bölümde de psikolojik rahatsızlıkların temelinde kültürel ve dini değerlere göre yaşanmamasından kaynaklandığını ele alarak psikolojik rahatsızlıkları ayet be hadislerle anlatarak çözüm yollarını da sunmuştur. Psikolojik kişiliğimizi tanımada gülme ve ağlamanın psikolojik dili, ağlamanın ve duanın psikolojik faydaları yanında baş ağrısından titizliğe, fazla kilolardan vücut şekil bozukluğuna,  nomofobiden tokofobi gibi konuları güncellediğine de dikkat ederek psikolojik ve dini olarak ele almıştır.


Çağımızın yoğunluğu ve karmaşıklığı içerisinde en güzel yatırım, kişinin gerek kendisine gerekse çevresine katkı sağlamak için kendini geliştirmesidir.


İnsanlığa faydalı olmak adına kişi öncelikle kendisini geliştirmelidir.  Çünkü insan ancak kendisini yeterli hissettiğinde birilerine faydalı olabilir.


Amidî'nin, Gurer'ül-Hikem ve Dürer'ül-Kelim adlı eserinde Hz. Ali’den (a.s) şöyle rivayet edilir: "Kim kendini (nefsini) bilirse, Rabbini bilir." Yine aynı eserde Hz. Ali'den (a.s): "Zeki insan, nefsini (kendini) bilen ve amellerini ihlâsla yapan kimsedir." buyurduğu rivayet edilir.


Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’in: “Hikmet ve ilim müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa alır." (Tirmizî, İlm,19) hadisi ile Alvin Tofler’in: “Yirmi birinci yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyi öğrenemeyenler olacaktır.”  sözü kişinin insanlığa faydalı olabilmesi için nerden başlayacağını çok güzel ifade etmektedir.


Her insanın, kendince yapabileceği bir şeyler vardır. İnsan büyük şeyler yapamayabilir; fakat bir şeyler yapabilme gayreti içinde olmalıdır. En azından karşısındaki insana verdiği bir selam, gösterdiği bir tebessüm, bir Müslüman’ın derdini dinleyip derdiyle dertlenmesi, karşısındaki insanın kendini iyi hissetmesini sağlayabilir.


Gençliğimizde önce dünyayı kurtarmaya çalışırız; ama bunun zor olduğunu anlarız. Sonra ülkemizi, bunun da zor olduğunu anlarız. Sonra ilçemizi, köyümüzü derken ailemizi kurtarmaya çalışırız.  Gelişimin sonunda asıl kurtarılması gereken şeyin kendimiz olduğunu anlarız.


Oysa işe kendimizden başlamış olsaydık kendimizle birlikte kurtarılması gerekenleri de kurtarırdık. Hala elimizde zaman ve imkân olduğu halde kendimiz için bir şeyler yapma gayreti içinde olmamamız da öğrenilmiş çaresizlik içinde olduğumuzu göstermektedir.


“Bilinçaltı aptaldır. Ne söylerseniz, ne düşünürseniz onu doğru kabul eder. Şakadan hiç anlamaz. Analiz bilincin görevidir.”  der Joseph Murphy.

Freud bilinci, kişinin kendisinden ve çevresinden haberdar olma hali olarak tarif ederken; bilinçaltını da kişinin zihninde bulunan fakat farkında olmadığı dürtüler, yaşantılar ve tutumlar olarak tarif etmektedir.


Bilinçaltı çöp tenekesine benzer. Çöp tenekesine ne atarsan at, hepsini kabul eder. İster çeyizini, ister bileziğini, ister paranı, ister kitabını, ister çocuk bezini, ister yemek artığını, ister çocuğunu, istersen de kendini at hepsini kabul eder. Onun için değerli ya da değersiz önemli değildir. Onun görevi atılanları biriktirmektir. Ne zamana kadar? İşimize yarayana ya da onu boşaltıncaya kadar!


“Bilinçaltı aptaldır,  şakadan anlamaz, her şeyi doğru olarak kabul eder.” gerçeğini göz önünde bulundurarak duygu ve düşüncelerimizi ona göre değerlendirmeliyiz. Bunun için ileride karşımıza çıkabilecek olumsuz düşünceleri veya istenmedik davranışları, geri plandaki bilinçaltı mesajlarına dikkat etmek gerekir. Bu yüzden olumsuz düşünceleri olumlu düşüncelerle değiştirmeliyiz.


Bilinçaltının aptallığına karşı, bizim kendimizle barışık olmamız gerekir. Önce duygu ve düşünce boyutunun olumlu olması gerekir. İnsanlara karşı bakış açımızın yanı sıra onlara söz, tavır ve davranışlarımızla olumlu bakmamız gerekir. Yoksa “Ben böyle bir hata yapmazdım, nasıl oldu da böyle bir hata yaptım, anlamadım” gibi bilinçaltı oyunlarına gelebiliriz.


M. EMİN KARABACAK 


Konya’nın Bozkır ilçesi Söğüt Kasabası’nda doğdu. İlkokulu Söğüt Kasabası’nda; ortaokul ve liseyi de Bozkır İmam Hatip Lisesi’nde okudu.  Lise öğreniminden sonra Diyanet’te beş yıl din görevlisi olarak çalıştı.


Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışman ve Rehberlik Bölümü’nden mezun oldu. Yurdun değişik yerlerinde rehber öğretmen olarak çalıştı.


Bayramlık İstemeyen Çocuklar (Çocukların Toplum ve Okul Başarısını Artırmada Anne Babalar Düşen Görevler) kitabı bulunan yazar; halen Konya Karatay Rehberlik Araştırma Merkezi’nde Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.


Yazarlığa Bozkır Postası Gazetesi’nde başlayan yazar; çeşitli ulusal dergilerde de makaleleri yayınlandı ve zaman zamanda yayınlanmaktadır.


Evli ve iki çocuk babası olan yazar; http://www.cocukaile.net/, http://www.egitimekrani.com/, http://www.sinavekrani.com/, http://www.siristat.com/ internet sitelerinin yanında Konya Hâkimiyet Gazetesi’nde perşembe günleri, Bozkır Postası Gazetesi’nde ise pazartesi günleri aile ve öğrencilere yönelik haftalık yazılar yazmaktadır. 


ÇİZGİ KİTABEVİ


Adres: Mimar Muzaffer Caddesi 62/D

Meram/KONYA


Tel: (0 332) 353 62 65 – (0 332) 353 62 66

Fax: (0 332) 353 10 22

E-mail : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir