Kutlu Doğum, İnsanlığın Doğumudur

e-Posta Yazdır PDF

“(Resûlüm) Biz seni ancak lemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiya,107) insanlığın Efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem’in dünyaya gelişleri yani KUTLU DOĞUM, insanlığın doğumudur. Hiçbir değeri olmayan, atılan, satılan, horlanan, kullanılan insan İslam Diniyle tekrar doğmuş, olması gereken değerini bulmuştur. Ebu Cehl, Ebu Leheb gibi her
devirde olan zalimler insanları kendilerine ağırıp, kul-köle olarak kullanırken Rasulullah aleyhisselam insanlığı bir olan Allah’a imana ve kulluğa-ebedi özgürlüğe çağırmış, sözleriyle ve yaşantısıyla
“Örnek” olarak tüm insanlığa
dünya-ahiret saadeti sunmuştur.
Rasulullah’ın bu kutlu mücadelesinde
yanında daima gençler oldu ve
bir mübarek sözlerinde Rasulullah
(a.s) buyurdular; “Gençlerle yardım
olundum.” Asr-ı Saadet’te olduğu gibi
bugün de dünya ve ahiret saadetini
gaye edinen genç müminler ve tüm
Müslümanlar, imanlarıyla, ahlaklarıyla,
salih amelleriyle, tebliğ ve cihad aşklarıyla
hiç şüphesiz Rasulullah’ın yanındadır
ve böyle olmalıdır. Örneğimiz
ve Önderimiz Rasulullah’ın yanında
olmak, Yüce Rabbimiz’in yolunda olmak’tır,
Kur’an’a ve Sünnet’e sımsıkı
sarılmak ve İslam’ı tümüyle hayatımıza
taşımaktır.

Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’i ve
Sünnet’i en iyi şekilde okumamız, anlamamız
ve yaşamamız temennisiyle Sevgili Peygamberimiz
sallallahu aleyhi ve sellem’in dünyaya
teşriflerinin yıldönümü İslam Alemi’ne ve Tüm
İnsanlığa hayırlar getirsin. Şuurlanmamıza ve
kendimize gelmemize vesile olsun.
“O, Allah’ın emriyle Kainat Efendisi;
Varlığın tacı, varlık nurunun ta kendisi…
Müjdecim, Kurtarıcım, Efendim, Peygamberim:
Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim!…
Sende insan ve toplum, sende temel ve bina;
Ne getirdin, götürdün, bildirdinse: âmennâ!…”
Necip Fazıl KISAKÜREK
ALLAH SEVGİSİ
İbn Abbas (ra) der ki: Bir gün Rasulullah’ın
(sav) terkisine binmiştim. Bana şunları
söyledi: “Ey yavrucuk, sana bazı şeyleri öğreteyim;
Allah’ı sev ki, O da seni sevsin. Allah’ı
seversen O’nu her zaman karşında
bulursun. Bir şey istersen Allah’tan iste…”
(Tirmizi)
“Nerede olursan Allah’tan kork. Kötülüğün
(günahın) arkasından iyilik (sevap)
işle ki onu silsin. İnsanlarla güzel geçin.”
(Tirmizi)
EDEB YA HU
- Sahabe’den Ebu Said el-Hudri (ra),
Peygamberimiz (sav) hakkında şöyle demektedir:
“Rasulullah (sav) örtülerinin arasındaki
bakire bir kızdan daha çok haya sahibi
idi. Hoşuna gitmeyen bir şey görünce, biz
bunu O’nun mübarek yüzünden anlardık.”
(Buhari)
- “Utanmak ve zararlı (ve boş sözden)
uzak durmak imanın iki kısmıdır. Çirkin-küfürlü
söz ve boş söze dalmak da münafıklığın
iki şubesidir.” (Tirmizi)
- “Geçmiş peygamberlerin sözlerinden
insanlara ulaşan haberlerden biri de;
“Utanmadıktan sonra dilediğini yap!”
sözüdür.” (Buhari)
- “Allah Teala’nın ahlakı ile ahlaklanınız.”
(Münavi)
-“(Rasûlum!) Şüphesiz Sen, büyük bir
ahlâk sahibisin.” (el-Kalem, 4)
- Hz. Aişe’ye Rasûlullah’ın ahlâkı sorulmuş,
“Rasulullah’ın ahlâkı, Kur’an idi” demiştir.
(Müslim)
- Nebi (as) buyuruyor:
“ Sizin bana en sevgiliniz ve kıyamette
bana en yakınınız, ahlakı en güzel olanınızdır.
Sizin hayırlılarınız da kadınlarına karşı
ahlakça hayırlı olanınızdır.” (Buhari)
“Allah’ım! Yaratılışımı güzel kıldığın
gibi ahlakımı da güzelleştir!” (Amin)
“MUHAMMED’ÜL EMİN”
Hayber Savaşı esnasında, Yahudiler’in
safından Yesar isimli bir çoban, Sevgili Peygamberimiz’in
(sav) yanına gelerek, bazı sorular
sordu ve sohbet ettiler. Görüşmenin
sonunda ikna olan Yesar, iman etti ve Müslümanlara
katıldı. Ancak Rasulullah (sav), ona
önce koyunlarını sahiplerine vermesini ve
sonra da kendilerine katılmasını emir buyurdu.
Üstelik savaşın uzadığı ve Müslümanların yiyecek
sıkıntısı çektiği bir anda…
İşte Şahsiyet, işte İzzet ve Şeref! Evet,
Efendimiz aleyhisselatü vesselam’ın “Muhammed’ül
Emin” (elinden ve dilinden herkesin
emniyet ve huzur bulduğu, güvenilir kişi) olduğuna
müşrikler dahil herkes şahittir.
TEVAZU’DA ZİRVE !
Allah Teala’nın “Sana tabi olan müminlere
alçak gönüllü davran!” (Şuara,215) emrini
alan Sevgili Peygamberimiz (sav): “Rabbimiz
bana, -O kadar mütevazı olun ki kimse kimseye böbürlenmesin (büyüklenmesin), ve zulmetmesin!-
diye emretti”, buyurmuştur. (Müslim)
HER AN GÜLERYÜZLÜ
Abdullah b. Haris (ra) diyor ki: “Rasululllah
sallallahu aleyhi ve sellem’den daha çok tebessüm
eden (güleryüzlü) bir kimse görmedim.”
(Tirmizi)
Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Rasulullah’ın
(as) küçük dili görünecek şekilde kahkahayla
güldüğünü hiç görmedim. O (sav),
tebessüm ederdi.” (Buhari)
YA ALİ, GİR DÜŞMAN SAFLARINA
Çarşı ve Panayırlarda iki dünya saadeti İslam’ı
anlatmak için koşuşturan, Taif’te tebliğ aşkına
taşlanan, Risalet Pınarı Sevgili Peygamberimiz
(sav), “Ya Ali, Düşman saflarına gir, onlara İslam’ı
anlat. Senin vesilenle bir kişinin hidayete
erişmesi, kızıl develere (yer altı ve yer üstü zenginliklerine)
malik olmaktan daha hayırlıdır.” (Buhari)
buyurmuştur.
İsyan bataklığına gidenlerin acısını kalbinde
duyan Peygamberimiz (a.s), “Benimle sizin aranızdaki
durum aynen şuna benzer. Adamın biri
ateş yakmıştır. Çekirge ve kelebekler bu ateşe
atılmaya koyulurlar. Adam da onları, ateşten
uzaklaştırmaya çalışıyor. Ben ateşe düşmeyesiniz
diye eteklerinizden yakalamışım, siz ise
elimden kurtulup ateşe girmeye uğraşıyorsunuz”,
buyuruyorlar.
Alemlerin Rabbi (c.c) buyuruyor:
“Andolsun size içinizden öyle bir peygamber
geldi ki, O gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya
düşmeniz O’na çok ağır gelir, üstünüze
titrer, müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir.”
(Tevbe,128)
ALLAH RASULÜ’NÜN
SEVDİĞİ MÜSLÜMAN
- Her şeyden evvel ve her şeyden çok Allah’a
iman ve itaat eder ve Allah’ı sever. Daha sonra da
Allah Rasulü’ne imanı, itaatı ve sevgisi tamdır. Hayatının
merkezini Kur’an ve Sünnet oluşturur.
- İyi niyetlidir, Allah ve Rasulü’ne teslimiyeti
tamdır, samimi ve ihlaslıdır, duyarlıdır ve dengelidir,
uyanıktır.
- Mümin kardeşlerini ve tüm canlıları sever,
kul hakkını daima gözetir. Diğer insanların hayrı,
iyiliği ve hidayeti için çalışır.
- Namazlarını dosdoğru kılar, gücü oranında
malından Allah yolunda İnfak eder, verir. Cömerttir.
- İmanda, İbadette, Hayırda ve Hizmette devamlıdır.
Sabırlı ve azimlidir.
- Üstün ahlaklıdır. Edebli ve hayalıdır. İffetlidir.
Dürüsttür. Güleryüzlü ve tatlı sözlüdür.
- Vaktinin ve sağlığının kıymetini bilir.
- Hayatta en büyük arzusu daima Müslümanca
Düşünmek, Müslümanca Yaşamak ve Müslümanca
Ölmektir.
- İmanın, salih amelin, doğru ilmin, güzel-iyi
ahlakın, adil yönetimin, faydalı iktisadın kısacası
Hakk’ın hakimiyeti için koşturur. Hakkın yanında ve
emrinde, batılın daima karşısındadır.
- Kolaylaştıran ve müjdeleyendir. Faydalıdır,
zararsızdır.
- Çalışkandır. Üretkendir. İşini sağlam yapar.
Hatasında ısrar etmez.
- Tevazu sahibidir, kibirli değildir. Merhametlidir.
- Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten
uzaktır. Etkilidir.
- Malayani (Boş Söz ve İşle) vakit geçirmez.
Hurafe ve Batıl İnançlardan uzaktır.
- Mazlumun yanında, zalimin karşısındadır.
Şuur ve duruş sahibidir. Şefkatlidir ve cesurdur.
Hamd olsun Alemlerin Rabbi olan Allah’a.