Fetih Gençliği

e-Posta Yazdır PDF

Fetih Ruhuna sahip olmak için ideal adamı, dava olmak esastır. Hayat iman ve cihattır şuuruna sahip olanlar fatih olabilir. İslam’ın hayat nizamı olduğuna, İslamsız saadet olmayacağına iman edip, şuurlu Müslüman olarak Allah yolunda fedakarlık ve cihad ederek fatih olunabilir…


Rasulullah’ın yanında her şeyleriyle var olan fetih ruhlu genç sahabiler, sarsılmaz bir iman, batıldan uzak sahih bir ilim, her türlü riyadan uzak bir ihlas ve samimiyet, korku ve ürküntüden uzak bir azim, yorulmak bilmeyen devamlı bir çalışma ve cihad, şehadet yada zaferden başka bir şey tanımayan tam bir fedakarlık ve mesuliyet sahibiydiler.


Dolayısıyla bugün de Fetih gençliği;  Bilgi, İman, Aksiyon, Hikmet Ve Heyecan Sahibi olmalıdır.


“Ashabı Kehf’in şahsında,  Allah Teala, Hakkı haykıran, imansızlara ve zalime boyun eğmeyen fetih ruhuna sahip o mübarek gençlere, genç sahabilere ve bu duruşta olan bütün imanlı ve şuurlu gençlere ilahi destek vadetmektedir: “Onlar Rablerine samimiyetle inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini artırdık. Kavimlerinin karşısına dikilip şu gerçeği haykırdıkları zaman, Biz kalblerini pekiştirmiştik: Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbi’dir. Biz O’ndan başka hiçbir ilaha tapmayız.....” (Kehf Sûresi, 13-14)”


“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Resûlü’nün çağrısına uyun.” (Enfal, 24)


Yeniden fetih ruhu için dirilmemiz, öze dönmemiz lazım… Sadece ve sadece Peygamberimiz (sas)’de ve O’nun mesajında dirilme ve hayat vardır. İnsanlığa fert ve cemiyet hayatında huzur verecek tek mesaj ve sistem, Yüce Allah’ın vahyiyle vücut bulan İslam’dır. 


Fetih ruhuyla Peygamberimiz’in gençlerinden olmak için Kur’an ve Sünnet’le hayat bulmamız lazım. Genç Sahabiler böyle hayat buldu, biz gençleri ve ümmeti de ancak böyle hayat bulup dirilebiliriz.


Asrımızın zifiri karanlığında, susuz çöllere döndük. O’nun hayat veren mesajlarına muhtacız. Yüce Allah’ın ve Rasulü’nün davetine uyarsak, tüm insanlık olarak hayat bulup dirileceğiz. Yoksa yok olup gider insanlık…


Gençliğin İnşa ve İhyası, Asr-ı Saadet Modelindedir… Günümüz gençliğinin modeli ve örneği, başta Rasulullah (as) ve Rasulullah aleyhisselam’ın terbiyesinde yetişmiş, İslam’ın potasında erimiş, iman ve istikamet sahibi Asr-ı Saadet gençliği olmalıdır. Asr-ı saadet, ümmetin mayasıdır. Dünya ve ahiret saadetimiz, yeniden Asr-ı Saadet Modeli’ni hayata kazandırmakla mümkündür.


“Asr-ı Saadet’i model alan, İslami eğitim ve terbiye ile yetişen gençler, insanlığın önündeki engelleri-putları İbrahim (as) gibi kırıp yok ederler. Yusuf (as) gibi harama uçkur çözmezler. Ashab-ı Kehf (as) gibi zalime boyun eğmezler. Yuşa (as) gibi İslam’a hizmet ederler. Hz. Muhammed (as) gibi İslam Devleti’ni kurup aleme adalet, huzur  ve merhamet dağıtırlar…”


Fetih ruhunu kuşanmış Gençlerimiz daima mazlumun yanında zalimin karşısında olmayı bilmelidirler.  Gençler, çalışkan ve gayretli olmalıdır ama asla hırslarının ve istikbal endişesinin esiri olmamalıdır. Daima sabırla, anlayışla ve fedakârlıkla yol almalıdırlar. Unutmamalı ki; gençlik, zenginlik, makam, şöhret, vs. birer imtihan vesilesidir. Efendimiz (sas), daha İslam’ın ilk yıllarında Mekke müşriklerinin tekliflerini, “ güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz İslam’dan vazgeçmem” diyerek elinin tersiyle itmiştir…


Gençlerimiz, küçük hesapların değil büyük hedeflerin adamı olmalıdırlar. Küçük hesaplar gelip geçicidir, fanidir. Büyük hedefler ise insanı ötelerin ötesine götürür. Heva ve heves adamı değil ideal dava adamı olmak insana çok şey kazandırır. Bu sebeple günün adamı değil hakikatin adamı olmak lazım, der büyüklerimiz. 

Gençler, büyüklerin tecrübelerinden, birikimlerinden istifade etmelidirler. Gençler, Rasûlullah’ın haya ve edebini örnek almalıdırlar. 


İnsanlığın Efendisi Hz. Peygamberimiz’i (sas) anlatanlar kendileri de O’nun ahlakını yaşamalıdırlar. En güzel eğitim, örnek bir yaşantı ile ortaya konan eğitimdir.


Fetih Ruhuna Sahip Gençliğin Özellikleri ve Güzellikleri:


- Her şeyden evvel ve her şeyden çok Allah’a iman ve itaat eder ve Allah’ı çok sever. 

- Daha sonra da Allah Rasulü’ne imanı, itaatı ve sevgisi tamdır. 

- Hayatının merkezini Kur’an ve Sünnet oluşturur.

- Şuurlu ve iyi niyetlidir, Allah ve Rasulü’ne teslimiyeti tamdır, samimi ve ihlaslıdır.

- Mümin kardeşlerini ve tüm canlıları sever.

- İmanın, salih amelin, doğru ilmin, güzel-iyi ahlakın, adil yönetimin, faydalı iktisadın kısacası Hakk’ın hakimiyeti için koşturur. 

- Her zaman ve her yerde Hakkın yanında ve emrinde, batılın ve küfrün daima  karşısındadır.

- “Kul hakkı”nı hep gözetir. 

- Tüm insanların hayrı, iyiliği ve hidayeti için çalışır.

- Namazlarını dosdoğru ve devamlı kılar. Cemaatle namaza önem verir.

- Gücü oranında malından Allah yolunda İnfak eder, sadaka verir. Cömerttir.

- İmanda, ibadette, hayırda, cihadda ve hizmette devamlıdır. 

- Üstün ahlaklıdır. Edebli ve Hayalıdır. İffetlidir. 

- Temiz ve Dürüsttür. 

- Güleryüzlü ve tatlı sözlüdür.

- Fedakar, sabırlı ve azimlidir. 

- Duyarlıdır, dengelidir, uyanıktır.

- Vaktinin, gençliğinin ve sağlığının kıymetini bilir.

- Kolaylaştıran ve müjdeleyendir. Hep güleryüzlü ve tebessümlüdür. 

- Çalışkan ve üretkendir. 

- İşini sağlam ve güzel yapar. Hatasında ısrar etmez.

- Tevazu sahibidir, kibirli değildir. Merhametlidir. 

- Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten uzaktır. Etkilidir.

- Ümid vardır, karamsar değildir. 

- Malayani (Boş Söz ve İşle) vakit geçirmez. 

- Hurafe ve Batıl İnançlardan uzaktır.

- Şuur ve duruş sahibidir. Şefkatlidir ve cesurdur.

- Kanaatkar ve mütevekkildir.

- Hayatta en büyük arzusu daima Müslümanca düşünmek, Müslümanca yaşamak ve nihayet Müslümanca ölmektir.


Her şeyiyle bize en güzel örnek olan Rasulullah (as)’ın yolunda ve izinde bir hayat sürmemiz duasıyla. Allah Teala gençlerimizi, Resulullah’ın dâvâsı İslam etrafında, Kur’an ve Sünnet yolunda pervane olanlardan eylesin. O’nun ahlakıyla ahlaklandırsın. (amin)