Cihad ve Fetih Ayı, Ramazan

e-Posta Yazdır PDF

Müslüman; doğumundan ölümüne kadar, Yaratan ve Yaşatan Yüce Rabbimiz’in emirlerine ve yasaklarına kayıtsız şartsız teslim olmuş, barış ve huzur insanı demektir. 


Yüce Allah’ın emir ve yasakları yani güzel dinimiz İslam ise, dünya ve ahiret mutluluğunun tek yoludur. İnsanlar, Allah Teala’nın dediklerini yani İslam’ı –Kur’an-ı ve Sünnet’i- dinleyip uydukları zaman huzur ve mutluluk içinde olurlar. Elbette insanı, en iyi  Yaratanı Yüce Allah bilir, tanır. Onun için Rabbimiz, Kitabımız Kur’an-ı ve Peygamberimiz (sas)’i göndermiştir.


İşte bu bağlamda Ramazan gücünü, şerefini ve güzelliğini Kur’an’dan almaktadır (Bakara, 2/185). Ramazan ayı her şeyiyle bir mekteptir. Mübarek Ramazan ayında oruç tutmak, Allah’a teslimiyetin ve şuurun bir ifadesidir. Oruç, ruhun ve kalbin doyurulması, geliştirilmesi, gıdalandırılmasıdır.  “Dikkat ediniz, kalpler ancak zikirle huzura kavuşur.” (Rad,28) 

Allah-u Teâlâ (c.c)’ya iman eden, salih amel işleyen ve O’nun dini uğrunda koşturmaya çalışan müminler; oruç ibadeti ile şuurlu bir imana, sağlam bir bedene ve kuvvetli bir iradeye sahip olurlar. İslam’ın ideal ve kamil insan modelini kazanma da, oruç mühim bir yer tutar.  Kulluğumuz, rukumuz, secdemiz, namazımız, orucumuz ve cihadımız, sadece Rabbimiz’edir. (Hac 77)

Niçin “Ramazan” Denilmiştir?


Ramazan, Arapça bir kelimedir. Kamerî aylardan dokuzuncusunun ismidir.


• Yaz sonunda, güz mevsiminin evvelinde yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmura, arapçada “ramdâ” denir. Bu güz yağmurunun yeryüzünü temizlediği gibi, Ramazan ayı da mü’minleri günah kirlerinden temizler. Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur: “Kim iman ederek ve sevabını yalnız Allah’tan umarak, ramazan orucunu tutarsa önceki günahları affedilir.” (Buhârî, “Savm”, 6)


• Yine arapçada, güneşin şiddetli harâretinden taşların yanıp kızmasına “ramad” denir. Böyle kızgın yerde yürüyenin ayakları yanar, zahmet ve meşakkat çeker. Bunun gibi, oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğun harâretine katlanır, meşakkat çeker, içi yanar. Kızgın yer, orada yürüyenlerin ayaklarını yaktığı gibi, Ramazan da mü’minlerin günahlarını yakar, yok eder, İnşallah.


• Bir hadis-i şerifte, “Ramazan”ın Yüce Allah’ın isimlerinden olduğu belirtilmiştir.  Bu, Ramazan’da rahmet-i ilâhiyye ile günahların yok olacağını ifade eder. 

Sıcakta, Ramazan Orucu Tutulur Mu ?


Yüce Rabbimiz’in kesin emirlerine “farz” denir. Yüce Allah, bir şeyi emretmişse, bir şey farzsa o zaman akan sular durur. Hemen o emir ve iş, yerine getirilir. Mümin kişiye, bu yakışır. 


İslam bir bütündür. Namaz, hac, zekat, cihad, kul hakkı, vb. gibi oruç ibadeti de mühimdir. Vakti, saati gelince mümin, o emri yerine getirir. İslam keyfiyet değil tabiiyettir. İslam’da “bana göre, sana göre değil,” “Allah ve Rasulü’ne itaat” esastır. 


Bütün ibadetlerimizin ve orucu mükâfatını yalnız ve yalnız Allah-u Teâlâ’dan beklediğimizden dolayı aşkla, şevkle, sabırla Mübarek Ramazan’ı en güzel şekilde ihya edeceğiz. Ahirete olan inancımızdan dolayı dünyadaki sıkıntılar ve zorluklar, Allah’ın yardımı ile aşılacaktır, biiznillah. 


Rabbimiz, bizleri ve tüm müminleri emirlerine karşı “işittik ve itaat ettik, buyur Allah’ım buyur, emrindeyim” şuurunda eylesin. Rabbimiz, “İşittik ve isyan ettik” felaketinden bizleri ve tüm Müminleri korusun. Rabbimiz, bizleri Ramazan ayından ve oruç ibadetinden hakkıyla istifade edenlerden eylesin.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: “Kim, Allah rızası için bir gün oruç tutsa, Allah Teâlâ onunla ateş arasını, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.” (Tirmizi, Cihâd 3)


Sevgili Peygamberimiz (sas) buyuruyor: “Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez.” (Buhari, Savm 29; Tirmizi, Savm 27)


Diğer yandan gafletten veya cehaletten dolayı Ramazan orucunu tutmayan ve İslam’ı yaşamayan Müslümanım diyen bir kişi, en azından İslam’a, Müslümana, Ramazan’a, oruca ve ibadete saygılı olmalı, hürmet etmelidir. Böyle bir kişinin açıkta yiyip içmemesi, ahlaksızlık yapmaması, Ramazan’ın ruhuna aykırı söz ve davranışlardan kaçınması, saygı ve hürmettendir. 

Arınma ve Diriliş Ayı, Ramazan


“Emniyet kayıtlarına göre ferdi ve toplumsal suç oranlarının en düşük olduğu gün, mübarek Cuma günü, ay ise Ramazan ayı’dır.” Demek ki,  “Müslümanca Düşünmek ve Yaşamak” insanı insan eder, hatta aleme sultan eder!” 


O halde insanlık ve tüm Müslümanlar için önemli bir fırsat ve nimet olan Ramazanımız’ın kıymetini bilmeliyiz. Yoksa aynı medeniyet içerisinde aynı suda yaşayan balıklar gibi nimetten istifade edemeyen varlıklardan olmamalıyız. Yahya Kemal’in oruçsuz günlerinde yazdığı ‘Atik Valide’den İnen Sokak’ta’ adlı hüzünlü şiirinde dediği gibi:

“Tenha sokakta kaldım oruçsuz  ve neşesiz

Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı

Hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı

Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime;

Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime;

“Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür

Madem ki böyle duygularım kaldı çok şükür.”

“İnsanlığın aradığı İslam, İslam’ın aradığı ise insan’dır.” 


O halde Haydi! bir ömür boyu Müslümanca yaşamanın provası olan mübarek Ramazan ayında tevbeyle temizlenip kulluk bilincimizi, görev ve sorumluluklarımızı kuşanmaya!

Ramazan, Cihad ve Fetih Ayıdır.


Sevgili Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor: “Ramazan gelir geçerde bir kimse kendini affettiremezse, bunun için gayret etmezse çok yazık…”, yani Efendimiz (sas) bu duruma üzülüyor, gayret etmemizi istiyor. Yine Efendimiz (sas) başka bir mübarek sözlerinde “Ramazanın ne kadar kıymetli bir zaman olduğunu bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi…” buyuruyor.


Ramazan ayı, cihad ve fetih ayıdır. Bedir Zaferi, Mekke’nin Fethi, vb. fetih ve zaferler mübarek Ramazan ayında gerçekleşmiştir. Bu ay, yatma ve dinlenme değil Allah yolunda daha çok koşturma ve cihad ayıdır. 


Rabbimiz’den bu Ramazan ayında da bizlere ve tüm insanlığa yürek fetihleri, nefis terbiyesi ve yeni fetihler-zaferler vermesini niyaz edelim. Bu mübarek günler vesilesiyle tüm dünyada harbler, felaketler, sıkıntılar dursun, yerine İslam kardeşliği, İslam adaleti, İslam nizamı ve barış-huzur gelsin. Hak hakim olsun. (Amin)