Ruhunu Temizleyebilenler

e-Posta Yazdır PDF

Temizlik, her geçen gün biraz daha önemsenmekte ve hayatımızdaki olumlu etkileri giderek daha çok fark edilmektedir. Temiz insan, temiz ev, temiz çevre, temiz şehir, bir milletin gelişmişlik düzeyini gösteren evrensel medeniyet ölçülerinden biridir.

   Avrupa’ya seyahat edenler genelde şehirlerin temizliğinden ve düzeninden bahsederken İslam ülkelerini ziyaret edenlerin genel olarak temizlik ve düzenden şikâyet etmeleri İslam dünyasının bir ferdi olarak hepimizi üzmekte ve derinden etkilemektedir.

   Dünya’ya düzen verme ve onu kötülüklerden arındırma iddiasında olan insanların, düzen vermeye önce kendilerinden başlamaları bir gerekliliktir. Aynı zamanda bu durum iddialarının inandırıcılığının da ilk işaretidir.

   Evet, İslam –hepimizin bildiği ve daima söylediği gibi- temizliği hem insani bir görev hem İslami vazife ve ibadet kabul etmiş bir dindir. "Elbiseni temiz tut"1 ayetiyle hazreti Peygamberimize inzal edilen ilk emirlerden biri, temizlikti. İnsanlara İslam’ı tebliğ edecek kimseler kılık kıyafetlerine dikkat etmelidir. Çünkü konuştuğunuz kimseler söylediklerinizden ziyade öncelikle ilk imajınızdan etkilenirler.
   Gerçekten İslam dini hayatın merkezine hatta en başına temizliği koymuştur. Namaz gibi dinin direği sayılan bir ibadetin ön şartı olarak temizlik emredilmiştir. Hadesten ve necasetten taharet olmadan, bedenini ve ruhunu maddi ve manevi kirlerden arındırmadan Allahın huzuruna bir kulun kabul edilemeyeceği beyan buyrulmuştur.2

   Temizlik başlı başına Allahın rızasını celbeden ve kulu rabbine yakınlaştıran bir davranış olarak belirtilmiştir. Nitekim Allah Teala Kur’an’da; "Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri ve temizlenenleri sever"3 buyurmaktadır.

   "Temizlik imanın yarısıdır"4 buyuran ve onu iman ilkesi sayan hazreti peygamberimiz de, bu konuda kendisi örnek olmuş ve çevresini buna teşvik etmiştir. O dönemde diş temizliğinin yegâne aracı olan misvakını elinden düşürmemiş ve "Eğer müminlere güçlük verecek olmasaydım, onlara her namaz için misvak kullanmayı emrederdim"5 buyurarak diş sağlığı konusunda hassas olunmasını tembihlemiştir.

   Şimdilerde ellerin bakteri yuvası olduğu ve sağlıklı hayat için sık sık yıkanması, konunun uzmanlarınca önemle zikredilirken bundan 1400 yıl önce çöl ikliminin hakim olduğu ve suyun kıt bulunduğu bir coğrafyada, hazreti peygamberimiz çevresindekilere; "Yemekten önce ve sonra el yıkamak yemeğe bereket getirir"6 buyurarak şimdi koruyucu hekimlik denen tıbbın ilk prensiplerini koymuş ve onu uygulamıştır.

   İslam, insanın temizliği konusuna yeni bir bakış açısı getirmiş, beden temizliği yanında ruh temizliğinin de asıl olarak önemini vurgulamıştır. Dinimizde temizlik denince sadece beden temizliği anlaşılmaz, insanın ruhunun temizlenmesi, onun arındırılması dinimizin asıl gayelerindendir. Kuran, başta şirk olmak üzere tüm günahları ve haramları necaset (kir) olarak tanımlar. “Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir.”7 "Ey iman edenler! Allah 'ın size helâl kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin, sınırı, aşmayın. Çünkü Allah, sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği rızıklardan helâl ve temiz olarak yiyin ve inandığınız Allah 'tan korkun"8 buyurmuştur. İslam alimleri ruh temizliğinin ilk şartının helal rızık (rızık temizliği)olduğunu belirtmişlerdir. Rızık temiz olmadan ruh temizliği olamıyor. Haram, girdiği her bedeni, her mekânı kirletiyor zira.

   Peygamberimizin gönderilme gayelerinden biri de insanlığı bu kirlerden arındırmak olarak belirtilir. Bir ayette şöyle buyrulur; “Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin”9

   Hazreti Peygamberin hayatını örnek alarak temiz olmayı ve temiz kalmayı Allah Teala hepimize nasip etsin. Müslüman, kendi temiz, ruhu temiz, ahlakı temiz, özü temiz, sözü temiz insandır. Bütün bu temizlikleri bu dünyada gerçekleştirememiş kişiyi de cehennem ateşi temizleyecektir. Çünkü cehennem en son arınma yeridir. Allah muhafaza etsin.
Son bir ayetle sözü bitirelim;

   “…nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.”10
...................................................
1)el-Müddessir, 74/4 2)el-Mâide, 5/16 3)el-Bakara, 2/222 4)Müslim, Tahare, 1 5)Buharî, Cumu'a 8; Müslim, Tahare, 42 6)Tirmizî, Et'ime, 29 7)Tevbe,9/28 8)el-Mâide, 5/87-88
9)el-Bakara,2/129 10)Şems,91/7-10