Direniş Denemelerine Dair...

e-Posta Yazdır PDF

İnsana, hayata ve dünyaya ait
notlardan meydana gelen Direniş
Denemeleri; Kıbrıs, Bursa ve Ankara
hattında yazılmıştır. Ki adından da
anlaşılacağı üzere, denemelerden
ibarettir. Esasen denenmemişi denemek
kaygısına muhataptır kitap. Bakmaktan
ziyade, görmek mümkün olduğunca
tercih edilmiştir elbette.
İnsana, hayata ve dünyaya
naçizane bir sesleniş, haykırış ve isyan
niteliğinden olan Direniş Denemeleri, ne
idüğünü yazılı bir şekilde beyan eden
yazı sahibinin, küresel boyutta olan
direnişe mütevazı bir katkısıdır. Evet;
insanlığın, modern insanın, bireyin,
beşerin küreselleşen bir direnişidir söz
konusu olan…
Dert sahibi Eflatun’un mağara istiaresi ile başlayan kitap, mümkün olduğunca cihanşümul bir idrak
gözetir: “İnsan kimdir” in cevabını arayan yazı sahibi; insanı ve isyanı izah etmeye çalışmıştır.
Mağlûplar ülkesine atıfta bulunan kitap; hayvanlaşan insanlıktan, işgal ve istilâ edilen beyinlerden,
ırzına geçilmiş idraklerden, insanın modern afyonlarından ve putlarından, kâmusundan ve namusundan,
sefilleşen insan tipinden dem vurarak, müşterek bir vicdanın harekete geçmesini gaye edinmiştir.
Hülâsa; insanın, hayatın, dünyanın ve Türkiye’nin hâl ve gidişatından çeşitli denemeler
okuyabileceğiniz bir kitaptır Direniş Denemeleri.
Afşin SELİM,
Direniş Denemeleri, Fosil Yayınları, Tel: (0212) 527 33 65 / 66
Temin için ayrıca: www.kitapyurdu.com