Burhan Çocuk Temmuz 2012

e-Posta Yazdır PDF


Eğitimin Başı Oruç


Sevgili arkadaşlar, on iki ay içerisinde bir ay var ki o ay boyunca Müslümanlar her konuda iyi bir eğitimden geçerler. Hemen hatırladınız değil mi? Evet, sizin de bildiğiniz gibi bu ay Ramazan ayıdır. Bazıları, ramazan ayını aç ve susuz kalma olarak hatırlar; fakat ramazan ayı bunun ötesinde paylaşma, yardımlaşma ve Müslümanların ruh eğitimini ve Yüce Allah (c.c) için nefislerini nasıl kontrol altında tutabileceklerini öğrendikleri kutlu bir aydır. Bu açıdan Ramazan ayı, Müslümanları Allah (c.c)`a yakınlaştıran, ahlaklarını güzelleştiren, ahirete hazırlanmalarını sağlayan mübarek bir zamandır.

Ramazan ayı eğitimdir. Çünkü insan yemeye, içmeye, uyumaya ihtiyaç duyar. Bu mübarek ay boyunca Allah (c.c) insanların bu ihtiyaçlara karşı irade göstermelerini emreder. İnsan da sadece Allah (c.c) rızası için yemekten, içmekten uzak kalarak iradesini güçlendirmiş olur. Böylece kişi kendisini kontrol edebilmeyi öğrenerek ruh terbiyesinin ilk adımını atmış olur. İradesi güçlü olan kişi, iyilikleri yapmada kötülükleri yapmamakta güçlü olur. Kendine ve başkalarına karşı kötülük işlemeyen kişi ise hem dünyada hem de ahirette mutlu olur.


Mutlu, başarılı ve güzel ahlak sahibi olabilmek için kişinin sadece bedeni üzerinde değil, ruhu üzerinde de söz sahibi olabilmesi şarttır. Sabırlı, fedakar, güzel huylu, cesur, dürüst olabilmek özdisiplin gerektirir. Öfkelenebileceği bir olayla karşılaştığında, kendisini kontrol etmeyi bilmeyen bir insan öfkeyle karşılık verir. Ancak samimi olarak iman eden bir Müslüman öfkesini yenmeyi bilir, çünkü kendisini Allah (c.c)`ın razı olacağı şekilde kontrol etmeyi öğrenmiştir. Zorluklar üst üste geldiğinde insanların birçoğunun psikolojisi bozulabilir, kontrolsüz hareket edebilir, yılgınlaşabilir ya da karamsar konuşmalar yapabilirler. Halbuki gönülden iman eden bir kimse şartlar ne kadar zorlu olursa olsun dengeli davranır, sabır gösterir, konuşmaları ve tepkileri son derece olumlu olur. Çünkü her türlü duruma karşı kendisini eğitmiş, ruhunu terbiye etmiştir. Başarılı olabilmek için disiplinli çalışmak gerekir. Disiplinli çalışmak için güçlü irade gerekir.


İşte tüm bu olumlu davranışların temeli güçlü bir iradeye dayanıyor. Güçlü bir iradenin eğitim metodlarından biri ise oruçtur. Oruç tutma iradesini gösterebilenler bu güzel davranışlara da ulaşabilirler. Bu kutsal eğitimde herkese başarılar diliyorum…Mermer

Öğretmen sordu:
-Ülkemizde mermer en çok nerelerde bulunur?
Çocuk: -Merdivenlerde, eşiklerde, masa üstlerinde bulunur öğretmenim.1- Oruçlu olan insanın orucu bozan şeyleri yapmamaya başlaması, orucun başlama zamanı.
2- Oruç tutmak için gecenin imsaktan önceki vaktinde yenen yemek. 
3- İmsak vaktinden akşam güneş batıncaya kadar hiçbir şey yememek, içmemek ve cinsel münasebette bulunmamak.
4- Orucun açılması.
5- Ramazan ayında yatsı namazıyla birlikte kılınan, yirmi rekatlık namaz.
6- Sürekli bulunan bir hastalıktan veya yaşlılıktan dolayı oruç tutamayanların tutmaları gereken her gün için bir fakiri doyuracak miktarda tasaddukta bulunmaları.
7- Temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların Ramazan bayramına ulaşmalarının bir şükrü olarak verilen sadaka.
8- Ramazan ayının son on gününde ibadet niyetiyle bir insanın, belli kurallara uyarak bir mescitte inzivaya çekilmesi.
9- Ramazan orucunu kasten bozan kimsenin bir günlük Ramazan orucu yerine, ceza olarak peşi peşine iki ay oruç tutması.
10- Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi.
11- Kur'an'ı baştan sona bir kez okumak.


Oruçlu iken çirkin, kötü söz  söylemeyin! Birisi size sataşırsa, ona “Ben oruçluyum” deyin!     (Buhari)

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur.       (Deylemi)

Sizin En Hayırlınız, Kur’an’ı Öğrenen ve Öğreteninizdir’