Burhan Çocuk Ocak 2017

e-Posta Yazdır PDF

Mescid-i Aksa 

Mescid-i Aksâ’nın dinimizde yüksek bir fazileti bulunmaktadır. İslâm’ın ilk kıblesidir. Müslümanlar, hicretin on altıncı ayına kadar Mescid-i Aksa’ya dönerek namaz kılmışlardır. Ancak Yahudiler, bu durumdan kendilerine bir pay çıkararak üstünlük iddia etmişlerdir. Bu durum Allâh Rasûlü’nü (s.a.v) üzmüştür. Çünkü O’nun gönlündeki kıble, Kâbe idi. 


Nihayet Recep ayı ortalarında bir pazartesi günü Rasûlullâh (s.a.v), Selimeoğullarının mescidinde öğle namazını kıldırırken Cenâb-ı Hak vahyini gönderdi:


“.. İşte şimdi Sen’i, memnûn olacağın bir kıbleye döndürüyo¬ruz. Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir! (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzlerinizi o tarafa çevirin!...” ayeti nazil oldu. Bu esnada ikinci rekâtın sonuna gelmiş olan Rasûl-i Ekrem Efendimiz, derhâl yönünü Kâbe’ye doğru çevirdi. Cemaat de saflarıyla beraber döndüler. Hep birlikte yeni kıbleye yöneldiler. Böylece namazın diğer iki rekâtı, Kâbe’ye doğru kılındı. Bu sebeple o mescide, iki kıbleli mescid manasına gelen “Mescidü’l-Kıbleteyn” denildi. 


Allah Rasûlü (s.a.v), bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuşlardır:


“(Ziyaret maksadıyla) ancak üç mescide seyahat edilebilir: Mescid-i Haram (Kâbe), benim mescidim (Mescid-i Nebevî) ve Mescid-i Aksâ.” 


Rasûlullâh (s.a.v),  Ebû Zer (radıyallâhu anh)’ın bir sualine cevap olarak yeryüzünde ilk inşa edilen mescidin “Mescid-i Haram”, ikinci inşa edilenin ise “Mescid-i Aksa” olduğunu beyan buyurmuştur. Bu hadislerden de anlaşılacağı üzere “Mescid-i Aksa” biz Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir.


Diğer taraftan “İsra Hadisesi”nin bitiş noktası ve Mîrâc’ın başlangıç noktası da Mescid-i Aksa olmuştur. İsra hâdisesiyle Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya götürülen Peygamber Efendimiz (s.a.v) burada bütün peygamberlere imam olup namaz kıldırmış sonra da Rabbimizle görüşmek üzere semaya çıkmış, Miraç Olayı gerçekleşmiştir. Kur’an-ı Kerim de ise Mescid-i Aksa ve etrafının mübarek olduğu belirtilmiştir. Bir çok peygamberinde yaşamış olduğu bu güzel beldeyi imkan oldukça ziyaret etmeli.


Yavaşlaya Hoş Geldiniz

Temel bir gün arabasıyla uzunca bir yola çıkmış. Tam varacağı yere 2 saatlik yolu kalmış sağda bir levha görmüş : “Yavaşla 80 km” Temel hemen hızını 80 km’ ye düşürmüş. Biraz daha ilerlemiş: “Yavaşla 50 km” yazıyormuş. Temel hızını bu seferde 50 km’ ye düşürmüş. Az ileride “Yavaşla 20 km” levhasını görünce Temel hızını yine düşürmüş. İyice meraklanmaya başlamış, acaba kaza falan mı oldu diye.


 Bir süre daha gittikten sonra karşısında yeni bir levha: “YAVAŞLA’ YA HOŞ GELDİNİZ ”