Burhan Çocuk Ocak 2017

e-Posta Yazdır PDF

Kudüs ve Mescidi Aksa

Kudüs, semavi bütün dinlerde kutsal sayılan bir şehirdir. Çünkü burası peygamberlerin birçoğunun doğup büyüdüğü, yaşadığı, vahiy aldığı, davet ve tebliğini yaptığı şehirdir.

Hz. İbrahim’in Nemrut’un ateşinden Rabbi’nin izniyle kurtulmasının ardından eşi Sare ile birlikte Mısır’a giderken uğradığı ve kabrinin bulunduğu, Hz. İshak’ın yaşadığı, Hz. Yakup’un yavrusu Hz. Yusuf’un hasretiyle ağlamaktan neredeyse gözlerini kaybettiği, Hz. Yusuf’un doğup büyüdüğü ancak küçük yaşta iken babasının kendisine duyduğu sevgiyi kıskanan kardeşleri tarafından kuyuya atıldığı yerdir.

Hz. Musa’nın Firavunla mücadelesinden sonra İsrailoğulları’nı Mısır’dan çıkarıp götürmek istediği, Hz. Davut’un fethederek devletin başkenti yaptığı, tüm kadınlar için iffet ve namus timsali Hz. Meryem’in dünyada benzeri olmayan bir mucizeyle babasız olarak Hz. İsa’yı dünyaya getirdiği, Hz. Süleyman’ın Mescid-i Aksâ ile taçlandırdığı şehirdir Kudüs. 

Müslümanların ilk kıblesi olan Hz. Zekeriyya (a.s.) ve Hz. Yahya (a.s.) bir mescit olarak kullandığı Resulullah (s.a.s.)’ın isrâ ve mirac mucizesini yaşadığı, harem mescitlerin üçüncüsü olan Mescid-i Aksa’nın bulunduğu şehirdir Kudüs. 

Resulullah (s.a.s.) bir hadisi şerifinde: “Yolculuk ancak şu üç mescitten birine olur: Benim mescitime (Mescid-i Nebevi), Mescit-i Haram’a ve Mescit-i Aksa’ya.” Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de Mescit-i Aksa’dan adıyla söz etmekte ve bu mescitin etrafının mübarek kılındığını bildirmektedir.

İşte bu mübarek belde bugün maalesef Yahudilerin işgali altındadır. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’da müslümanlar  serbestçe ibadet yapamamaktadır. 

Mescid-i Aksa’nın batı duvarında Yahudilerin kutsal saydıkları Ağlama Duvarı bulunmaktadır. Ancak Yahudiler, Mescid-i Aksa’nın altında kendileri için kutsal sayılan Süleyman Mabedi ile Hz. Musa’nın sandığının bulunduğuna inanıyorlar. Onlara göre sandığın içinde Eski Ahit vardır. Yahudiler hem mabed hem de sandığın geri alınması için Mescid-i Aksa’yı yıkmaya çalışıyorlar. Bu nedenle İsrail yıllardır arkeolojik kazı çalışması altında Mescid-i Aksa’nın altını oymakta, orada tüneller kazarak, kendi kendine yıkılmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Yıllardır süren bu işgale karşı Filistinli kardeşlerimiz Mescid-i Aksa’nın bekçiliğini yaparak canları pahasına da olsa bu mukaddes beldeyi korumaya devam ediyorlar. Cenab-ı Hak bu güzel beldenin bir an önce işgalden kurtulmasını nasip eylesin.  


Bunları Biliyor Muydunuz?

• Bir insanın vücut ağırlığının 1/13’ ü kandır. 70 kg ağırlığındaki bir insanda yaklaşık 5 litre kan bulunmaktadır.

• Beyin bütün vücut kan akımının yüzde 20’sini almaktadır.

• İnsan vücudunun yüzde 70’i sudur. Bu da yaklaşık 47 litredir.

• Kalp, bir günde 110 bin kilogram kan pompalar.

• Kan kolesterol düzeyi 200 mg/dl düşük olmalıdır.

• İnsan kalbi istirahat halinde, 1 saatte yaklaşık 340 litre, ömür boyu ise toplam 500 milyon kan pompalar.İkizler
Annesi ikiz çocuklarını yıkadıktan sonra yatağa yatırır.
Çocukların kıkır kıkır güldüğünü görünce sorar:
- Neler oluyor, neden gülüyorsunuz? 
İkizlerden biri yanıt vermiş:
- Anneciğim, kardeşimi iki kere yıkadın, beni yıkamadın ki.


Yeni Arkadaşlar
 Babası küçük Temel’e sorar:
 -Sınıfta kaçincusun bakalum? 
-Yirmincuyum baba. 
-Geçen on beşinci diyudun?
 -Sınıfa beş yeni öğrenci geldi baba.