Burhan Çocuk Nisan 2016

Yazdır

Hz. Ali’den Nasihatler


Ey oğul!

İyi karar verebilmek için güvenilir kimselerle istişare et.

En hayırlı söz faydalı olandır. Faydasız bilgide hayır yoktur. Lüzumlu olmayan bilgiden de bir fayda temin edilemez.

İslâmiyet’te ne varsa hepsini anla ve öğren.


Şu esaslara riayet et. 

Ey oğul!

Sana söyleyeceğim sekiz husus var ki, bunları aklından çıkarma:

1. En büyük zenginlik, akıldır.

2. En büyük vahşet, kibirdir.

3. En büyük fakirlik, ahmaklıktır.

4. En büyük meziyet, güzel ahlâktır.

5. Ahmaklarla asla dostluk kurma. Çünkü o sana faydalı olayım derken zarar verir.

6. Yalancılarla dostluk kurma. Çünkü onlar sana uzak olanı yakın, yakın olanı da uzak gösterirler.

7. Cimri insanlarla yakınlık kurma. Çünkü cimri adam ihtiyacın olan şeyi bile senden esirger, vermekten çekinir.

8. İslâm’ı hayattan uzak olanlarla dost olma. Çünkü seni âdi şeylere götürürler.


Her şey O’nun elinde,

 Ey oğul!

Bu tavsiyelerimi dinle ve anla.

Her canlının ölümünü elinde tutan kim ise yaşamasını elinde tutan da O’dur.

Varlıklara can verip yaşatan kim ise öldürecek olan da O’dur.

Zenginleri fakir, fakirleri zengin yapan yine O’dur.

Her türlü belayı ve hastalığı veren de O, şifa ve devasını veren de O’dur.

Dünya taşıyla, toprağıyla, rengiyle, şekliyle, ağaçlarıyla ve meyveleriyle O’nundur; O’nun takdiri üzerine hareket etmektedir.

Ahiret Cennetiyle, cehennemiyle ve bizim bilmediğimiz daha birçok şeyleriyle O’nundur.
Namazın Rükunları


1. İftitah Tekbiri: Namaza başlama tekbiridir. Niyetten sonra «Allahu Ekber» deyip eller yukarı kaldırılıp kulakların yumuşaklarına değdirilerek tekbir alınır.

2. Kıyam: Namazda ayakta durmaktır. Gücü yetenler ayakta, yetmeyenler ise gücünün yettiği şekilde namazlarını kılarlar.

3. Kıraat: Namazda Kur’ân okumak demektir. Kıraat kıyamda (ayakta)  Fatiha suresinden sonra en az üç kısa ayet okunmalıdır.

4. Rükû: Kıraatten sonra eller diz kapaklarını tutarak, sırtın başla birlikte düz olacak şekilde eğilmektir.

5. Sücûd: Rükûdan sonra ayak, diz ve ellerle beraber alnı ve burnu yere koymaktır. 


6. Kade-i Âhire: Namazın sonunda «et-Tehiyyâtü» duasını okuyacak kadar oturmaktır.Namazın Şartları


Namazın farzları on ikidir. Bunların bir kısmı namazdan önce olup namaza hazırlık niteliğindedir. Bunlara “namazın şartları” denir. Bir kısmı da, namaza durunca yapılır ki bunlara da “namazın rükunları” denir.

Namazın Şartları:

1. Hadesten Taharet: Gözle görülmeyen pisliklerden temizlenmektir. Abdest almak, gusletmek, bunların mümkün olmadığı zamanlarda teyemmüm etmek,

2. Necâsetten Taharet: Gözle görülen pisliklerden temizlenmektir. Namaz kılan kimsenin vücudunu, elbisesini, namaz kılacağı yeri temizlemesidir.

3. Setrü’l Avret: Örtülmesi gereken yerlerin kapatılması demektir. Erkeklerde diz kapağı ile göbek arası, kadınlarda ise el, yüz ve ayak dışındaki her yerin örtülmesi gerekir.

4. İstikbâli Kıble: Namaz kılan kimsenin Kâbe yönüne yönelmesidir. Göğsünü kıbleden (yaklaşık 45 derece) çeviren kimsenin namazı bozulur.

5. Vakit: Farz ve Vacip olan her namaz için belli bir vakit vardır. Namazların kendi vakitleri içinde kılınması farzdır. Vaktinden önce namaz kılınamaz. 

6. Niyet: Kılınacak olan namazın zihnen hatırlanmasıdır. İmamın imâmete, cemaatin de imama uymaya niyetlenmesi gerekir.
Başkasını Çağırdığınızı Sanmıştım!


Tarih dersinde öğretmen sözlüye kaldırdığı öğrenciye son bir şans tanımak için:

- Amerika`yı kim keşfetti? diye sorar.

Çocuk soruyu cevaplayamaz.

Sabrı taşan öğretmen, hiddetle bağırır:

- Kristof Kolomb!

Çocuk, bunun üzerine yerine oturur. Öğretmen bu hakarete de kızar:

- Sana yerine oturmanı kim söyledi?

Öğrencinin :

- Affedersiniz öğretmenim. Ben de başkasını çağırdığınızı sanmıştım!