Burhan Çocuk

e-Posta Yazdır PDF

PLANLI DERS ÇALIŞMA

Arkadaşlar hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde çıkamaz. Başarı bedel ister yani
çalışmak ister. Ders başarısı için çok çalışmak değil etkili çalışmak gerekir. Etkili çalışma ise
ancak planlı çalışmayla
mümkün olur.
Planlı çalışma bir
öğrenciye ; Kendisine
yeterli zaman ayırmasını
sağlar. Daha etkin
olmasına yardımcı olur.
Kendisine güvenini
artırır. Sorunlarını
çözmesini kolaylaştırır.
Doğru karar vermesini
sağlar ve kararsızlıktan
kurtarır.
Planlı çalışma zamanın iyi
planlanmasıdır. Günlük
ders çalışma planı
oluşturulurken okuldan
geliş zamanı ile yatış
saati arasında kalan süre
hesaplanmalıdır. Bir gün
boyunca yemek,
dinlenme, okul isleri, varsa hobileri ,spor gibi günlük aktivitelerden arta kalan sürede 45 dk.
Ders, 5 dk. Tekrar, 10 dk. Dinlenme olmak üzere seçilen konular bitene kadar çalışılmalıdır.
Günlere göre dersler belirlenmeli, Hangi saatte hangi derse çalışılacağı kesin olarak önceden
bilinmelidir. Yapılan plana ne ölçüde uyulduğu mutlaka denetlenmeli, ders çalışma alışkanlık
haline getirilmelidir.

ANNE BABAYA KARŞI DAVRANIŞLAR

Dünyaya gelmemize vesile olan anne-babalarımız, bizler için hayat ve huzur kaynağıdır. Her birimiz
güçsüz ve aciz bir konumda iken, Rabbimizin lütfuyla, anne-babamızın, sevgi, şefkat, merhamet dolu
kucağında hayata başlarız. Evlatlarına anlatılamayacak bir zevkle kol kanat gererler. Öyle ki onlar, yemez
yedirirler; giymez giydirirler. Doğruyu, yanlışı, şefkati, merhameti, sevgiyi, fedakarlığı ve daha nice insanî
erdemleri öncelikle onlardan öğreniriz. Bu itibarla anne-babalarımız, ilk rehberlerimizdir.
Anne babanızı üzmekten, onlara isyan etmekten sakının. Allah(cc) sadece kendisine ibadetle anne
babaya yapılan iyiliği ilişkilendirmiştir. “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anayababaya
iyi davranmanızı kesin olarak emretti. “Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık
çağına ulaşırsa,sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara
merhamet ederek tevazu kanadını indir ve deki: “Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri
gibi sende onlara acı.” de.

 HAZRET-İ LOKMAN'IN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ

"Ey oğul! Allah'a ortak koşma. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür.”
"Oğlum, namazını dosdoğru kıl. İyiliği tavsiye et, kötülükten sakındır. Başına gelene
sabret. Şüphesiz ki bunlar uğrunda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir.
Ey oğul! Takvayı kendin için kârlı bir ticaret olarak kabul et. Çünkü böyle ticaretler
sonsuz kazançlar temin eder.
Ey oğul! Cahil kimselerle dostluk kurma. Çünkü onunla dost olursan, kendi yaptıklarını
senin hoş karşıladığını sanır.
Ey oğul! Âlimlerin meclisinde bulun. Hikmet ehlinin sohbetlerini dinle. Çünkü Allah
kuru toprağı yağmurla nasıl canlandırırsa, ölmüş kalpleri de hikmetli sözlerle öyle diriltir."
Sevgili arkadaşlar dünya ve ahiret saadeti için bu öğütlere bizde uyalım. Bu öğütleri hayat
kırıterimiz haline getirelim.

BİLMECELER

1- Altı adam bir şemsiyenin altında ıslanmadan
nasıl durabilir?
2- Geceleri fener, gündüzleri söner.
3- 10 tilki, 8 kedi, 20 tavuk ne yapar?
4- Matematik kitabı çok üzülüyormuş, neden?
5- İki bacaklı keskin bıçaklı ?
Cevaplar: 1- Yağmur yağmazsa 2- Yıldız 3- Gürültü 4- Çünkü çok problemi varmış 5- Makas

GÜLMECE

Sıcak bir yaz günü üç çocuk kantine gitmişler.
Satıcı birinci çocuğa ne istediğini sormuş. Çocuk
bir lokum istemiş. Hava çok sıcak olduğu için satıcı
lokumları kaldırmış. Sinirli bir şekilde lokumları
indirip çocuğa verdikten sonra lokumları
tekrar yukarı kaldırmış. İkinci çocuğa ne istediğini
sormuş. Bu çocukta bir lokum isteyince adam çılgına
dönmüş. Tekrar aynı şeyleri yaptıktan sonra
lokumları kaldırmadan önce üçüncü çocuğa sormuş.
Çocuğum sende mi bir lokum istiyorsun?
Çocuk hayır demiş. Adamda rahatlıkla lokumları
kaldırmış. Sonra çocuğa sormuş oğlum peki sen
ne istiyorsun. Çocuk: Ben iki lokum istiyorum
demiş.