Dünya Bizi Bekliyor

e-Posta Yazdır PDF

Yeryüzüne Allah’ın Halifesi olarak gelen biz insanlar, Allah adına zulmü ortadan kaldırmak Hakk’ı hakim kılmakla görevliyiz. Sadece insanlar arasında değil, canlı-cansız ne varsa bütün varlıklar, bizim hilafet görevimiz dahilindedir. Oluk oluk akan Müslüman kanından tutunda rengi, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun bütün zulüm gören insanlardan sorumluyuz. Kürkü  için derisi canlı canlı soyulan hayvanların hesabını da biz vereceğiz. Tabiata verdiğimiz her türlü zarardan mesela, ozon tabakasının delinmesinden de sigaya çekileceğiz. 


Enbiya sûresi 105’te “Yeryüzüne ancak salih kullarım varis olur.” hitabından haberimiz var mı?


Biz müslümanlar acaba “Salih kul” muyuz değil miyiz? sorularının cevabını verecek durumda mıyız?


Eğer bir buçuk milyarı aşan bizler “Salih” olsaydık acaba dünya böyle mi olurdu? 


Ortadoğu kan gölüne dönüşür müydü?


Dünyada 400 milyon yetim olur muydu? 


Bu rakamın 100 milyonunun Afrika’da olduğundan haberimiz var mıydı?


Uygur Türklerine  bu acımasız zulüm yapılabilir miydi?


Büyük Ortadoğu Projesi’nin hayata geçirilmesi için 22 İslam ülkesinin sınırı değişecek kararı alınır mıydı?


Allah’ın gazabına uğramış Yahudiler, büyük İsrail devletini kurmak için bu kadar yol kat’edebilir miydi?


Sapıtmış Hıristiyanlar, 1990 yılında  20.Haçlı seferini ilan edebilir miydi?  


Amerika’daki  ikiz kuleler bizzat kendileri tarafından  bombalanarak suçu Müslümanlara atabilirler miydi? 

Bu sebeple Afganistan işgal edilebilir miydi?


İslamofobi adı altında bütün dünyada İslam karşıtlığı körüklenebilir miydi?


İlk kıblemiz Mescid-i Aksa işgal edilebilir miydi? 


Kendilerinin oluşturduğu Daeş (İşid) terör örgütü adı altında Müslüman kıyımı yapılabilir miydi?


Huzur ve saadet getirmeyeceği aşikâr olan bütün izm’ler özellikle  Kapitalizm, dünyayı  sömürebilir miydi?


Kişi başına düşen milli gelirin en fazla olduğu ülkelerde “intihar”ın birinci sırada olduğu gerçeği ile karşı karşıya kalınabilir miydi?


Bütün insanlık, uyuşturucu belasıyla cebelleşir  miydi? 


Sorduğumuz bütün soruların cevabı “Halife” olduğumuzun şuuruna vakıf olmadığımızın bir göstergesidir. Bu vukûfiyeti, Müslümanların bir araya gelerek “İslam Birliği”ni hayata geçirmesiyle sağlayabiliriz. D8 projesi, bu gayeyle gerçekleştirilmiştir. 


Nasıl ki ecdadımız, altı asır üç kıtaya hükmederken yeryüzünde hak hakimdi, barış hakimdi, huzur hakimdi. Bugün Yeniden dünya sahnesinde, aynı yeri alabiliriz. Çünkü  “Allah’ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kadem tutar” (Muhammed,7) müjdesine muhatabız. Veya başka bir okumayla; ayaklarımızın kaymamasını ve Allah’ın yardımını istiyorsak, Allah’ın dinine yardım etmeye mecburuz. 


Ya ümitsizsiniz ya da ÜMİT, sizsiniz.

Ya çaresizsiniz ya da ÇARE, sizsiniz