Zikrullah

e-Posta Yazdır PDF


Sular aşka gelir, çoşar HAK diye 

Başın taşa vurur vurur HÛ çeker. 

Rüzgâr dağdan dağa koşar HAK diye 

Arada bir durur durur HÛ çeker. 


Otlar bile HAK diyerek bitermiş 

Yağmur HAK’tan gelir, HAK’ka gidermiş 

HAK âşığı âmâ gözlü bir derviş 

HAK yolunda yürür yürür HÛ çeker. 


Ağaç dal dal, HAK’ka açar kucağı 

Acı vermez HAK emrinin bıçağı 

Gökte güneş HAK’kın sönmez ocağı 

Dağdaki kar erir erir HÛ çeker 


Gök güvercin HAK der uçar seherde 

Balık suda HAK’kı içer seherde 

Kırmızı gül HAK der açar seherde 

Kokusunu verir verir HÛ çeker. 


HAK’kın yolcuları HAK’ta buluşur 

Varlık zerre, zerre HAK’kı bölüşür 

Kalp bedende HAK HAK diye çalışır 

Kan damara varır varır HÛ çeker. 


Hak mührü var ceylanların gözünde 

Hak yazılı kâinatın yüzünde 

HAK Resul-ü Muhammed (S.A.) ’in izinde 

Gönül HAK’kı görür görür HÛ çeker. 

Abdurrahim Karakoç