Aşkını Ver

e-Posta Yazdır PDF
Yâ Rabbi aşkını ver bana
Hû diyeyim yana yana
Âşık olayım ben sana
Hû diyeyim yana yana
Gönlümde ağyâr kalmasın
Senden gayrı yâr kalmasın
N’olduğum kimse bilmesin
Hû diyeyim yana yana
Koma hiç benliğim bende
Varlığım yok eyle sende
Seni görüp her mekânda
Hû diyeyim yana yana
Mevlâm koma beni bana
Al gönlümü senden yana
Müştâk olayım ben sana
Hû diyeyim yana yana
Senden gayrısın al benden
Ayırma ben kulun senden
Sevdir bana seni candan
Hû diyeyim yana yana
Seyyid Nizâmoğlu kuldur
Gerek yaşat gerek öldür
Aşkınla gönlümü doldur
Hû diyeyim yana yana